Artikel 28

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Op de begroting van het Gerecht kunnen gelden worden gereserveerd voor onvoorziene uitgaven.


2. De besteding van deze gelden door het Gerecht is onderworpen aan voorafgaande toestemming van het Begrotingscomité.