Artikel 4

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De rechters worden benoemd voor een ambtstermijn van zes jaar, die aanvangt op de in het benoemingsbesluit bepaalde datum. Zij kunnen worden herbenoemd.


2. Indien geen datum is bepaald, vangt de termijn aan op de datum van het benoemingsbesluit.