Artikel 54

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Wanneer het Bureau een communautair kwekersrecht verleent, geeft het, tezamen met de desbetreffende beslissing, ten bewijze van de verlening een certificaat voor het communautaire kwekersrecht af.

 

Dat certificaat wordt door het Bureau aan de houder van het recht of de vertegenwoordiger voor de procedure afgegeven in de vorm van een elektronisch document.

 

2. Het Bureau geeft het certificaat voor het communautaire kwekersrecht in de door de houder gewenste officiële talen van de Europese Unie af.

 

3. Het Bureau kan, op verzoek, een afschrift van het certificaat aan de rechthebbende afgeven, indien wordt aangetoond dat het origineel verloren of vernietigd is.