Artikel 58

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Andere beslissingen of eindbeslissingen dan die van het Bureau of andere door een partij in de procedure over te leggen bewijsstukken, kunnen in de vorm van een elektronisch document of een niet voor eensluidend gewaarmerkt afschrift worden ingediend.

 

2. Wanneer het Bureau redenen heeft om aan de echtheid van de in lid 1 genoemde bewijsstukken te twijfelen, kan het de overlegging van het origineel of van een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift verlangen.