Bijlage III

Print this page

  weegschaal.png

 

Concordantietabel

Verordening (EG) nr. 1239/95

Deze verordening

Artikelen 1 t/m 14

Artikelen 1 t/m 14

Artikel 15, leden 1, 2 en 3

Artikel 15, leden 1, 2 en 3

Artikel 15, lid 4

Artikel 15, leden 5 en 6

Artikel 15, leden 5 en 6

Artikelen 16 t/m 26

Artikelen 16 t/m 26

Artikel 27, lid 1, eerste t/m vierde streepje

Artikel 27, lid 1, onder a) t/m d)

Artikel 27, leden 2 en 3

Artikel 27, leden 2 en 3

Artikel 27, lid 4, eerste t/m vierde streepje

Artikel 27, lid 4, onder a) t/m d)

Artikelen 28 t/m 40

Artikelen 28 t/m 40

Artikel 41, eerste zin

Artikel 41, lid 1

Artikel 41, leden 1 t/m 4

Artikel 41, leden 2 t/m 5

Artikelen 42 t/m 64

Artikelen 42 t/m 64

Artikel 65, leden 2 t/m 5

Artikel 65, leden 1 t/m 4

Artikelen 66 t/m 92

Artikelen 66 t/m 92

Artikel 93, lid 1

Artikel 15, lid 4

Artikel 93, leden 2 en 3

Artikel 94

Artikel 93

Artikel 95

Artikel 94

Bijlage

Bijlage I

Bijlagen II en III