Bijlage II

Print this page

  weegschaal.png

 

Ingetrokken verordening met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervan

Verordening (EG) nr. 1239/95 van de Commissie

(PB L 121 van 1.6.1995, blz. 37)

Verordening (EG) nr. 448/96 van de Commissie

(PB L 62 van 13.3.1996, blz. 3)

Verordening (EG) nr. 2181/2002 van de Commissie

(PB L 331 van 7.12.2002, blz. 14)

Verordening (EG) nr. 1002/2005 van de Commissie

(PB L 170 van 1.7.2005, blz. 7)

Verordening (EG) nr. 355/2008 van de Commissie

(PB L 110 van 22.4.2008, blz. 3)