Artikel 13

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Dit Verdrag blijft voor onbepaalde tijd van kracht.

 

2. Ten aanzien van haarzelf kan elke Verdragsluitende Partij dit Verdrag door middel van een aan de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa gerichte kennisgeving opzeggen.

 

3. De opzegging wordt van kracht zes maanden na de datum van ontvangst van deze kennisgeving door de Secretaris-Generaal.