Artikel 3

Print this page

  weegschaal.png

 

Een uitvinding wordt voor toepassing op het gebied van de nijverheid vatbaar geacht, indien zij kan worden vervaardigd of toegepast op enig gebied van de nijverheid, daaronder begrepen de landbouw.