Artikel 5

Print this page

  weegschaal.png

 

Een uitvinding wordt als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid aangemerkt, indien zij niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Om vast te stellen of een uitvinding al dan niet op uitvinderswerkzaamheid berust, kan echter de wetgeving van iedere Verdragsluitende Staat, hetzij in het algemeen, hetzij voor bijzondere soorten van octrooien of octrooiaanvragen, zoals bijvoorbeeld aanvullingsoctrooien, bepalen dat alle of een gedeelte der octrooien of octrooiaanvragen bedoeld in artikel 4, derde lid, van de stand van de techniek zijn uitgesloten.