Artikel 6

Print this page

  weegschaal.png

 

De Verdragsluitende Staat die niet van de mogelijkheid voorzien in artikel 4, derde lid, gebruik maakt, is niettemin gehouden te bepalen dat op een uitvinding rechtsgeldig octrooi niet kan worden verleend, voorzover zij, in die Staat, voorwerp is van een octrooi dat, zonder nochtans tot de stand van de techniek te behoren, ten aanzien van het gemeenschappelijke onderwerp, een oudere voorrangsdatum bezit.