Artikel 7

Print this page

  weegschaal.png

 

Verdragsluitende Staten, die te zamen een stelsel in het leven hebben geroepen, dat voorziet in de indiening van gemeenschappelijke octrooiaanvragen, kunnen als één enkele Staat worden beschouwd met betrekking tot de toepassing van artikel 4, derde lid, en artikel 6.