Artikel 8

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De octrooiaanvrage dient een beschrijving van de uitvinding te bevatten met, in voorkomend geval, de daarop betrekking hebbende tekeningen, alsmede een of meer conclusies, waarin de verlangde bescherming nauwkeurig wordt omschreven.

 

2. De beschrijving dient de uitvinding voldoende duidelijk en volledig weer te geven om door een deskundige te kunnen worden toegepast.

 

3. De omvang van de door het octrooi verleende bescherming wordt bepaald door de inhoud van de conclusies. Niettemin dienen de beschrijving en de tekeningen om de conclusies te interpreteren.