Artikel 11

Print this page

  weegschaal.png

 

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2014.
De geldigheidsduur ervan verstrijkt op 30 april 2026.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 maart 2014.