Vrijstellingsverordening Technologie Overdracht

Print this page

Verordening (EU) nr. 316/2014 van de Commissie van 21 maart 2014 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op groepen overeenkomsten inzake technologieoverdracht

 

Considerans

 

Artikel 1 - Definities

 

Artikel 2 - Vrijstelling

 

Artikel 3 - Marktaandeeldrempels

 

Artikel 4 - Meest ingrijpende beperkingen ("hardcorebeperkingen")

 

Artikel 5 - Uitgesloten beperkingen

 

Artikel 6 - Intrekking in individuele gevallen

 

Artikel 7 - Niet-toepassing van deze verordening

 

Artikel 8 - Toepassing van de marktaandeeldrempels

 

Artikel 9 - Verhouding tot andere groepsvrijstellingsverordeningen

 

Artikel 10 - Overgangsperiode

 

Artikel 11 - Geldigheidsduur

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-01-2020. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op  EUR-Lex.europa.eu.