Artikel 27a

Print this page

  weegschaal.png

 

Degene die een opgave, bedoeld in artikel 15d , opzettelijk nalaat dan wel in een dergelijke opgave opzettelijk een onjuiste of onvolledige mededeling doet, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie. Het feit wordt beschouwd als een overtreding.