Artikel 2a

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Indien een uitvoerende kunstenaar het verhuurrecht, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c , met betrekking tot een op een fonogram opgenomen uitvoering heeft overgedragen aan de producent daarvan, is de producent de uitvoerende kunstenaar een billijke vergoeding verschuldigd voor de verhuur.

 

2.  Van het in het eerste lid bedoelde recht op een billijke vergoeding kan geen afstand worden gedaan.