Artikel 78

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De rechtbank Den Haag is in eerste aanleg bij uitsluiting bevoegd voor vorderingen tot vernietiging en opeising van het kwekersrecht als bedoeld in de artikelen 75 en 76.


2. De rechtbank Den Haag en de voorzieningenrechter van die rechtbank zijn in eerste aanleg bij uitsluiting bevoegd voor:
a. vorderingen als bedoeld in de artikelen 70 en 71;
b. vorderingen, die worden ingesteld door een ander dan de houder van een kwekersrecht om te doen vaststellen dat bepaalde verrichte handelingen niet strijdig zijn met een kwekersrecht.


3. Van de vonnissen en beschikkingen van de rechtbank staat beroep open bij het gerechtshof Den Haag.