Conclusie A-G over geografische herkomstaanduidingen bij Whisky

Print this page 23-02-2018
B915312

Zaak C-44/17 The Scotch Whisky Association. Prejudiciële vragen. Landgericht Hamburg (Duitsland). Conclusie A-G Saugmandsgaard Øe

 

Inleidende overwegingen en prjeduciële vragen zijn hier te vinden.

 

Beschermde oorspongsbenaming Uit het perscommuniqué (eigen vertaling): “Conclusie Advocaat-Generaal Saugmandsgaard Øe over de interpretatie van Unierechtelijke bepalingen met betrekking tot geografische aanduidingen voor gedistilleerde dranken in de context van een geschil over een Duitse whisky met de naam Glen Buchenbach.

 

Naar het oordeel van de A-G is -ten eerste- het “indirect gebruik”  van een geregistreerde geografische herkomstaanduiding onrechtmatig is wanneer de betreffende benaming identiek of auditief en/of visueel overeenstemt met de herkomstaanduiding in kwestie. Het volstaat daarom niet dat het aan de orde zijnde bestanddeel van het teken bij het doelpubliek op enigerlei wijze een associatie met de geregistreerde geografische aanduiding of het geografische gebied oproept.

 

Ten tweede is de A-G van oordeel dat het niet vereist is dat er een fonetische en/of optische gelijkenis tussen de geregistreerde geografische aanduiding en het aan de orde zijnde bestanddeel van het teken bestaat, of volstaat het dat het aan de orde zijnde bestanddeel bij het doelpubliek op enigerlei wijze een associatie met de geregistreerde geografische aanduiding of het geografische gebied oproept..Het is uitsluitend aan het Landgericht Hamburg om te bepalen of in het onderhavige geval bij de gemiddelde Europees consument wanneer confronteerd met een vergelijkbaar product met de aanduiding 'Glen', het beeld van ‘Schotse Whisky’ direct in zijn geest wordt opgeroepen.

 

Ten derde stelt de A-G dat voor het vaststellen van het bestaan van een dat voor het vaststellen van het bestaan van een "andere onjuiste of misleidende aanduiding die een onjuiste indruk kan wekken met betrekking tot de oorsprong" van het relevante product, het ook niet nodig is om rekening te houden met aanvullende informatie die bij de onderhavige aanduiding in de beschrijving, presentatie of etikettering van het product wordt aangetroffen, die met name betrekking heeft op de oorsprong van het product."

 

Lees het persommuniqué hier