Teken P7 SCHIPHOL PRIVIUM maakt inbreuk op de merken PRIVIUM en SCHIPHOL van Schiphol

Print this page 12-10-2017
IEPT20150423, Rb Amsterdam, Schiphol v IBR

Inbreuk sub b op merken SCHIPHOL en PRIVIUM door teken P7 SCHIPHOL PRIVIUM van IBR: de tekens SCHIPHOL en PRIVIUM van IBR zijn identiek aan het woordmerk en aan het woorddeel in het beeldmerk SCHIPHOL PRIVIUM van Schiphol, er is sprake van verwarringsgevaar en partijen bedienen zich van hetzelfde publiek. Ook inbreuk sub c: SCHIPHOL is een bekend merk en IBR trekt ongerechtvaardigd voordeel uit reputatie merk SCHIPHOL.

 

MERKENRECHT

 

Schiphol NL biedt op luchthaven Schiphol onder de namen PRIVIUM en PRIVIUM SCHIPHOL  een serviceprogramma aan. Onderdeel van dit programma is PRIVIUM SCHIPHOL PARKING dat de reiziger in staat stelt dichtbij de vertrekhal te parkeren. IBR Investment biedt via de website www.p7-schipholprivium.nl parkeerbeurten buiten de luchthaven Schiphol aan. Ze maakt op haar website gebruik van de namen P7 SCHIPHOL en PRIVIUM. Schiphol is houder van BNL woordmerken PRIVIUM en SCHIPHOL, het BNL woord-/beeldmerk PRIVIUM SCHIPHOL en Internationale Registratie PRIVIUM.

 

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is er sprake van merkinbreuk sub b. Het teken P7 SCHIPHOL PRIVIUM vertoont gelijkenis met de merken van Schiphol. Het gebruik van P7 heft die gelijkenis niet op. Er is sprake van verwarringsgevaar. Schiphol heeft dan wel geen parkeerlocatie P7, haar parkeerlocaties lopen van P1 tot P6. Door het gebruik van het teken P7 wekt IBR de indruk dat haar diensten gelieerd zijn aan de diensten van Schiphol. Partijen richten zich op hetzelfde publiek: namelijk reizigers. Volgens Schiphol heeft verwarring zich ook al daadwerkelijk voorgedaan.

 

De voorzieningenrechter acht eveneens aannemelijk dat er sprake is van inbreuk sub c. Met betrekking tot het gebruik van het teken SCHIPHOL kan worden gezegd dat het een bekend merk is, aangezien het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden diensten beschermd zijn. Het is voldoende aannemelijk dat IBR door gebruikmaking van het teken SCHIPHOL ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van het merk.

 

IEPT20150423, Rb Amsterdam, Schiphol v IBR

 

Kopie originele vonnis