Nog te openen Yoghurt Farm maakt inbreuk op merk, handelsnaam en auteursrecht van Yoghurt Barn

Print this page 14-11-2017
IEPT20170913, Rb Noord-Nederland, Yoghurt Barn v EcoToko

EcoToko dient gebruik teken Loei Lekker op etalageruit nieuw te openen horecagelegenheid te staken wegens inbreuk op woordmerk Loei Lekker van Yoghurt Barn: inbreuk erkend en reële dreiging het teken zal worden gebruikt voor dezelfde waren of diensten . Geen inbreuk op Yoghurt Barn-beeldmerk door gebruik term Yoghurt Farm: onderscheidende kracht beeldmerk uitsluitend bepaald door beeldelementen nu woordelementen in hoge mate beschrijvend zijn, geen overeenstemming met beeldelementen. Wel inbreuk op handelsnaam Yoghurt Barn door gebruik Yoghurt Farm: handelsnaam hoeft geen onderscheidend vermogen te hebben en Yoghurt Barn is geen generieke term, verwarringsgevaar door combinatie van Yoghurt met 'Farm,' dat in visueel, auditief en begripsmatig opzicht sterk lijkt op 'Barn’ en omstandigheid dat beide ondernemingen zich mede toeleggen op verkoop yoghurt, omstandigheid dat ondernemingen in andere delen van het land zijn gevestigd maakt dit niet anders. Auteursrechtinbreuk op bedrukking etalageruiten Yoghurt Barn: combinatie elementen bedrukking kwalificeert als auteursrechtelijk beschermd werk, totaalindruk etalageruiten EcoToko stemt hier sterk mee overeen door overnemen van onder meer vlakindeling en bijna alle teksten. Beroep op slaafse nabootsing afgewezen: dit beroep heeft alleen kans van slagen indien geen sprake (meer) is van een IE-recht waar Yoghurt Farm zich op kan beroepen.

 

MERKENRECHT - HANDELSNAAMRECHT - AUTEURSRECHT - SLAAFSE NABOOTSING

 

Yoghurt Barn houdt zich bezig met het verkopen van (biologische) yoghurt en heeft tien vestigingen verspreid over Nederland. Yoghurt Barn is houder van het Benelux woordmerk LOEI LEKKER alsmede het beeldmerk Yoghurt Barn. EcoToko is bezig met het openen van een horecabedrijf dat onder de naam Yoghurt Farm  onder meer yoghurt met toppings zal gaan verkopen. Volgens Yoghurt Barn maakt EcoToko hierbij op verschillende manieren inbreuk op haar merkenrecht, handelsnaamrecht en auteursrecht en is sprake van slaafse nabootsing.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat EcoToko het gebruik van het teken Loei Lekker op de etalageruit dient te staken wegens inbreuk op het Benelux woordmerk LOEI LEKKER van Yoghurt Barn. Door de term te gebruiken gebruikt op de etalageruiten van de nog te openen horecagelegenheid, waar onder meer (biologische) yoghurt met toppings zullen worden verkocht, kan volgens de voorzieningenrechter worden geconcludeerd dat een reële dreiging bestaat dat EcoToko het teken Loei Lekker in het economisch verkeer zal gaan gebruiken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk door Yoghurt Barn is ingeschreven en aldus inbreuk zal maken als bedoelde in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Dit is door EcoToko ook impliciet erkend. 

 

Er is volgens de voorzieningenrechter echter geen sprake van inbreuk op het Yoghurt Barn beeldmerk (zie afbeelding) door het gebruik van de term Yoghurt Farm daar de onderscheidende kracht van het beeldmerk - nu de woordelementen in hoge mate beschrijvend zijn - uitsluitend wordt bepaald door beeldelementen. Van deze beeldelementen maakt EcoToko geen gebruik. Door het gebruik van diezelfde term maakt EcoToko naar het oordeel van de voorzieningenrechter wel inbreuk op de handelsnaam Yoghurt Barn. De voorzieningenrechter overweegt dat een handelsnaam geen onderscheidend vermogen hoeft te hebben en dat Yoghurt Barn geen generieke term is. Volgens de voorzieningenrechter bestaat verwarringsgevaar door de combinatie van het woord Yoghurt met 'Farm,' dat in visueel, auditief en begripsmatig opzicht sterk lijkt op 'Barn’ en de omstandigheid dat beide ondernemingen zich mede toeleggen op de verkoop van yoghurt. De omstandigheid dat de ondernemingen in andere delen van het land zijn gevestigd maakt dit volgens de voorzieningenrechter niet anders.

 

Daarnaast oordeelt de voorzieningenrechter dat sprake is van auteursrechtinbreuk op de bedrukking van de etalageruiten van Yoghurt Barn. De bedrukking bevat volgens de voorzieningenrechter elementen die tezamen een unieke en specifieke combinatie vormen die aan de bedrukking een oorspronkelijk karakter verlenen. De totaalindruk van de etalageruiten van de op te richten zaak van EcoToko stemt hier volgens de voorzieningenrechter sterk mee overeen door het overnemen van onder meer de vlakindeling en het gebruik van bijna alle teksten. Tot slot wordt het beroep op slaafse nabootsing afgewezen nu dit beroep naar het oordeel van de voorzieningenrechter alleen kans van slagen heeft indien geen sprake (meer) is van een IE-recht waarop Yoghurt Farm zich kan beroepen.

 

IEPT20170913, Rb Noord-Nederland, Yoghurt Barn v EcoToko

 

ECLI:NL:RBNNE:2017:3480