Inbreuk op handelsnaam Restaurant de Betuwe door gebruik handelsnaam Wegrestaurant Betuwe (A15)

13-12-2017 Print this page
IEPT20171204, Rb Gelderland, Restaurant De Betuwe v Wegrestaurant Betuwe
(Met dank aan Johan Thielen, Bierman Advocaten)

Gedaagde dient gebruik handelsnamen Wegrestaurant Betuwe (A15) of enige andere handelsnaam met het woord ‘Betuwe' te staken wegens inbreuk op oudere handelsnaam Restaurant De Betuwe: grote mate van overeenstemming nu dominerende en kenmerkende delen van de handelsnamen - te weten 'Restaurant' en `Betuwe' - identiek zijn en woorden `weg', 'A15' en 'de' niet van doorslaggevende betekenis zijn, 'Restaurant' en `Betuwe' zijn weliswaar beschrijvende aanduidingen maar de handelsnaam heeft door gebruik sinds 1983 onderscheidend vermogen verkregen, aard ondernemingen zeer nauw verwant nu beiden restaurant exploiteren, restaurants bovendien op relatief korte afstand van elkaar gevestigd.

 

HANDELSNAAMRECHT

 

Kort geding. Eiseres exploiteert sinds december 1983 onder de handelsnaam Restaurant De Betuwe een restaurant langs de A15 in Tiel. Medio oktober 2017 is gedaagde onder de handelsnaam Wegrestaurant Betuwe gestart met de exploitatie van een restaurant langs de A15 te Opheusden, op zo’n 13 minuten rijden. Na een sommatie heeft gedaagde aangegeven de naam aan te passen naar Wegrestaurant Betuwe A15. De voorzieningenrechter oordeelt in het onderhavige vonnis dat zowel de handelsnaam Wegrestaurant Betuwe als Wegrestaurant Betuwe A15 inbreuk maakt op de oudere handelsnaam Restaurant De Betuwe ex artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw).

 

Volgens de voorzieningenrechter is er namelijk een grote mate van overeenstemming tussen de handelsnamen van gedaagde en de handelsnaam van eiseres. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zijn de dominerende en kenmerkende delen van de handelsnamen - te weten 'Restaurant' en `Betuwe' - identiek. Hierom komt aan de verschillen - de woorden `Weg' en 'A15' in de handelsnamen van gedaagde en het woord 'de' in de handelsnaam van eiseres – volgens de voorzieningenrechter geen doorslaggevende betekenis toe.

 

Vervolgens overweegt de voorzieningenrechter dat woorden 'Restaurant' en `Betuwe' op zichzelf beschrijvende aanduidingen zijn, waarvan eiseres het gebruik door andere ondernemingen niet geheel kan verbieden. Nu eiseres haar onderneming echter al sinds december 1983 onder de naam Restaurant De Betuwe voert en aannemelijk is dat zij mede door de combinatie van genoemde woorden als het enige restaurant dat onder die naam in de omgeving werd gevoerd grote naamsbekendheid heeft opgebouwd in Tiel en wijde omgeving heeft de handelsnaam volgens de voorzieningenrechter zoveel onderscheidend vermogen gekregen dat van een handelsnaam van een andere onderneming die een grote gelijkenis vertoont met die handelsnaam bij het relevante publiek verwarring is te duchten. Daarbij speelt tevens mee dat de aard van beide ondernemingen zeer nauw is verwant nu beiden een restaurant exploiteren en de omstandigheid dat de restaurants op relatief korte afstand van elkaar zijn gevestigd. Gedaagde dient het gebruik van beide handelsnamen, of enige andere handelsnaam waarin het woord `Betuwe' voorkomt, te staken.

 

IEPT20171204, Rb Gelderland, Restaurant De Betuwe v Wegrestaurant Betuwe

 

(kopie origineel vonnis)