Geen inbreuk op beeldmerk en handelsnaam webcamsex.nl door gebruik webcam-sex.nl

15-12-2017 Print this page
IEPT20171208, Rb Noord-Nederland, PKM v E Entertainment

Geen inbreuk op beeldmerk webcamsex.nl door gebruik teken webcam-sex.nl: door visuele verschillen is geen sprake van verwarringsgevaar. Geen inbreuk ex art. 5a Hnw (opnemen merk in handelsnaam): ook hier is verwarringsgevaar vereist. Geen onrechtmatige daad ondanks gebruik sterk verwarringwekkende domeinnaam webcam-sex.nl: volgens HR Artiestenverloningen (IEPT20151211) is gebruik van een beschrijvende aanduiding alleen onrechtmatig in geval van bijkomende omstandigheden, onvoldoende onderbouwd dat deze er zijn.  Ondanks verwarringsgevaar ook geen inbreuk op handelsnaam webcamsex.nl ex art. 5 Hnw: bij beschrijvende handelsnamen zijn eveneens bijkomende omstandigheden vereist om verbod te rechtvaardigen.

 

MERKENRECHT - HANDELSNAAMRECHT - ONRECHTMATIGE DAAD

 

Kort geding. Eiser PKM handelt sinds de jaren negentig onder de handelsnaam webcamsex.nl en is houdster van het weergeven Benelux- en Uniebeeldmerk (afbeelding boven). E-Entertainment is gebruik gaan maken van de domeinnaam webcam-seks.nl. PKM roept bescherming in van haar beeldmerk, handelsnaam webcamsex.nl en de gelijkluidende domeinnaam.

 

Van inbreuk op het beeldmerk is volgens de voorzieningenrechter geen sprake nu vanwege de visuele verschillen geen sprake is van verwarringsgevaar (“de totaalindruk van het merk en het teken zijn sterk verschillend”). Om deze reden strandt ook het beroep op artikel 5a Hnw (opnemen merk in handelsnaam). Het gebruik van de domeinnaam webcam-seks.nl is volgens de voorzieningenrechter bovendien niet onrechtmatig in de zin van art 6:162 BW. Onder verwijzing naar het Artiestenverloningen-arrest van de Hoge Raad (IEPT20151211) stelt de voorzieningenrechter dat het gebruik van een beschrijvende aanduiding - ook als deze verwarringwekkend is - alleen onrechtmatig is als er bijkomende omstandigheden bestaan die dat meebrengen. Dat hier sprake van is, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende onderbouwd.

 

Tot slot is naar het oordeel van de voorzieningenrechter ook geen sprake van inbreuk op de handelsnaam webcamsex.nl ex art 5 Hnw. Weliswaar biedt deze bepaling ook bescherming aan beschrijvende handelsnamen en is handelsnaam webcam-sex.nl verwarringwekkend, maar in geval van beschrijvende handelsnamen is ook hier de aanwezigheid van bijkomende omstandigheden vereist om een verbod te rechtvaardigen, zo oordeelt de voorzieningenrechter onder verwijzing naar Hof Den Haag Ans Trading/Parfumswinkel (IEPT20170919). Nu onvoldoende is onderbouwd dat hier sprake van is, worden ook vorderingen gegrond op handelsnaaminbreuk afgewezen.

 

IEPT20171208, Rb Noord-Nederland, PKM v E-Entertainment

 

ECLI:NL:RBNNE:2017:4802