Schweppes kan zich niet verzetten tegen invoer van Schweppes tonic uit de UK, waar het merk is overgedragen aan Coca-Cola

20-12-2017 Print this page
IEPT20171220, HvJEU, Schweppes v Red Paralela

Houder nationaal merk kan zich niet verzetten tegen invoer van identieke waren die van hetzelfde merk zijn voorzien uit lidstaat waar dat merk is overgedragen aan een derde indien: die houder actief en bewust het beeld of imago van één enkel globaal merk is blijven versterken en aldus bij het betrokken publiek herkomstverwarring heeft geschapen of versterkt of indien sprake is van economische banden tussen beide partijen in die zin dat zij hun commerciële beleid coördineren of afstemmen teneinde gezamenlijk controle uit te oefenen op het gebruik van het merk, zodat zij de mogelijkheid hebben om direct of indirect de waren te bepalen waarop het merk wordt aangebracht en de kwaliteit ervan te controleren.

 

MERKENRECHT

 

Zie eerder de Conclusie A-G (B9 15119). Het gaat in deze zaak om de vraag of Schweppes zich op basis van haar Spaanse nationale merk kan verzetten tegen de import van flessen Schweppes tonic uit de UK, waar het Schweppes merk is overgedragen aan Coca-Cola.

 

Het Hof van Justitie oordeelt dat het Unierecht uitsluit dat de houder van een nationaal merk zich kan verzetten tegen de invoer van identieke waren die datzelfde merk bevatten -afkomstig uit lidstaten waar dat merk oorspronkelijk eveneens aan die houder toebehoorde, maar inmiddels zijn overgedragen aan een derde - indien die houder zelf bewust heeft bijgedragen aan het beeld dat sprake is van één wereldwijd merk. Het HvJEU overweegt in dit kader de wezenlijke functie van het merk is om waren of diensten van de merkhouder te onderscheiden van die van andere aanbieders. Indien de merkhouder deze functie zelf aantast, kan deze zich naar het oordeel van het hof niet beroepen op bescherming van deze functie om parallel import uit een lidstaat waar het merk in handen is van een ander, tegen te gaan

 

Daarnaast is verzet tegen bovengenoemde import niet mogelijk indien er sprake is van een economisch baneden tussen beide partijen. Hier is volgens het HvJ sprake van indien zij hun commerciële beleid coördineren of afstemmen teneinde gezamenlijk controle uit te oefenen op het gebruik van het merk, zodat zij de mogelijkheid hebben om direct of indirect de waren te bepalen waarop het merk wordt aangebracht en de kwaliteit ervan te controleren.

 

IEPT20171220, HvJEU, Schweppes v Red Paralela

 

C-291/16 - ECLI:EU:C:2017:990