Beroep Josel tegen arrest Gerecht EU inzake niet gebruik woordmerk NN bij beschikking afgewezen

24-01-2018 Print this page
IEPT20180117, HvJEU, Josel v EUIPO
(Met dank aan Tobias Cohen Jehoram en Astrid Janssen, De Brauw Blackstone Westbroek)

Beroep tegen arrest Gerecht EU (IEPT20170628) inzake niet gebruik woordmerk bij beschikking afgewezen: hogere voorziening kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond.

 

MERKENRECHT

 

Beslissing bij met redenen omklede beschikking na horen advocaat-generaal (ex artikel 181 Reglement voor de procesvoering van het hof van justitie). Hoger beroep van de Spaanse rechtspersoon Josel tegen beslissing van het Gerecht EU (IEPT20170628). Het Gerecht wees het beroep van Josel tegen de afwijzing van de oppositieprocedure tegen inschrijving van het uniewoordmerk NN van Nationale-Nederlanden, af wegens geen normaal gebruik van haar Spaanse woordmerk NN. Het Gerecht hield daarbij het oordeel van de Kamer van Beroep dat het onderscheidend vermogen van het woordmerk van Josel is gewijzigd door de toevoeging van het woordelement “nuñez i navarro”, in stand. A-G Wathelet stelt dat het beroep van Josel tegen die beslissing van het Gerecht moet worden afgewezen nu sprake is van een kennelijk niet-ontvankelijke of kennelijk ongegronde hogere voorziening.

 

De A-G overweegt hiertoe onder meer dat het Gerecht niet was gehouden om de zaak aan te houden in afwachting van een beslissing van de Spaanse Nationale rechter.  Ook de klacht dat het Gerecht het bewijs dat ziet op het gebruik van de letter “nn” in een cirkel zonder de woordelementen “nuñez i navarro” en “hotels” heeft weggelaten moet volgens de A-G worden verworpen nu Josel haar beroep dat ziet op gebruik van haar merk zonder die woordelementen pas in het onderhavige beroep voor het eerst voldoende duidelijk heeft opgevoerd.  Het HvJEU voegt hier aan toe dat zelfs indien Josel zich wel in een eerder stadium had beroepen op gebruik van haar merk zonder de genoemde woordelementen, dit haar niet kon baten. Gelet hierop, en hetgeen de A-G heeft overwogen, wordt het beroep van Josel verworpen.

 

IPPT20180117, CJEU, Josel v EUIPO (Engelstalig)

 

(Kopie originele beschikking (Engelstalig))