Merkinbreuk door opname merk concurrent in domeinnamen die doorlinken naar eigen website

26-01-2018 Print this page
IEPT20180124, Rb Den Haag, WCR v TCC

Geen inbreuk op WCR-Uniemerken door enkele registratie van reeks domeinnamen met element WCR: beschermingsomvang UMVo strekt zich niet uit tot ander gebruik dan voor waren en diensten. Doorlinken van deze domeinnamen naar website TCC levert geen inbreuk sub c op: onvoldoende onderbouwd dat WCR bekend merk is. Wel sprake van inbreuk sub b: domeinnamen gebruikt als onderscheidingsteken, gebruik voor gelijke waren en diensten, domeinnamen en merken stemmen in grote mate overeen, daadwerkelijk verwarring ontstaan. TCC dient domeinnamen over te dragen aan WCR: commercieel belang WCR, geen valide reden om overdracht te weigeren. Zaak verwezen naar schadestaatprocedure: gevorderd bedrag van € 120.000 onvoldoende toegelicht, wel aannemelijk dat schade is geleden.

 

MERKENRECHTGEBRUIK DOMEINNAAM - SCHADE

 

WCR is een onderneming gespecialiseerd in het leveren van producten en diensten op het gebied van warmtetechniek. TCC houdt zich bezig met de verkoop van en het leveren van onderhoudsdiensten voor warmtewisselaars. TCC heeft de domeinnamen wcrbenelux.com, wcr-benelux.com, wcrbenelux.eu, wcr-benelux.eu, wcr-benelux.nl, wcrbenelux.de, en wcr-benelux.de geregistreerd en naar haar eigen website tcc-nl doorgelinkt. Volgens WCR is hiermee sprake van inbreuk op haar Uniemerken.

 

De rechtbank oordeelt dat de enkele registratie van de genoemde domeinnamen geen inbreuk oplevert, nu  de beschermingsomvang van het Uniemerk zich zich niet uitstrekt tot ander gebruik dan voor waren en diensten. Het beroep op sub c strandt nu onvoldoende is onderbouwd dat WCR een bekend merk is. Gelet op de door WCR ontwikkelde stellingen ziet de rechtbank aanleiding om tevens te beoordelen of sprake is van inbreuk als bedoeld in art. 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo. Deze vraag wordt wel bevestigend beantwoord.

 

In dit kader overweegt de rechtbank dat TCC de Domeinnamen gebruikt ter onderscheiding van haar waren en diensten in het economisch verkeer door deze door te linken naar haar eigen website. Bovendien is sprake van gebruik voor dezelfde waren en diensten, te weten (onderhoud aan) warmtewisselaars. De domeinnamen stemmen bovendien in grote mate overeen gelet op het kenmerkende bestanddeel WCR. Het onderdeel Benelux en de domeinnaamextensie zijn slechts beschrijvend van aard. Bovendien is reeds daadwerkelijk verwarring ontstaan.

 

TCC dient de domeinnamen over te dragen aan WCR nu WCR heeft er belang bij om die domeinnamen te kunnen registreren en door te linken naar haar eigen website en om te voorkomen dat deze aan derden wordt verkocht en/of naar websites van derden wordt doorgelinkt. Bovendien heeft TCC geen valide reden de overdracht te weigeren. Tot slot wordt de zaak verwezen naar een schadestaatprocedure nu WCR het gevorderde bedrag van € 120.000 onvoldoende heeft onderbouwd, maar volgens de rechtbank wel aannemelijk is dat zij schade heeft geleden. De proceskosten worden na toepassing van het indicatietarief voor een eenvoudige bodemprocedure begroot op in totaal € 9.168,40.

 

IEPT20180124, Rb Den Haag, WCR v TCC

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:500