Linkedin connecties vallen niet onder bedrijfsmiddelen

Print this page 16-04-2018
IEPT20180126, Rb Amsterdam, McFly & Brown

Ontslag verzoeker op staande voet niet rechtsgeldig: niet aannemelijk dat verzoeker tijdens werktijd bezig was met voorbereiden en starten eigen concurrerende onderneming, niet onverwijld gegeven. Concurrentiebeding niet vernietigd: verzoeker zou met beoogde werkzaamheden wel degelijk concurreren met McFly & Brown, nu hij feitelijk alleen andere contractsvorm zou bieden. Concurrentiebeding wel beperkt in tijd tot 1 juli 2018 doordat hij onbillijk door beding wordt benadeeld: verzoeker slechts kort in dienst geweest bij McFly & Brown, sinds 20 september 2017 heeft verzoeker geen concurrerende werkzaamheden meer kunnen en mogen uitvoeren. Geen overtreding relatie- en concurrentiebeding: niet vast komen te staan dat screenshot LinkedIn inbox toebehoort aan verzoeker. Reconventie: Geen verwijdering LinkedIn connecties verzoeker: geen afspraken gemaakt over connecties die verzoeker tijdens werkzaamheden zou maken, LinkedIn connecties vallen niet onder bedrijfsmiddelen en - voor wat betreft de kandidaten - niet onder relaties.

 

ONEERLIJKE CONCURRENTIECONCURRENTIEBEDING

 

Verzoeker is op 1 januari 2017 voor de duur van 12 maanden in dienst getreden bij McFLy & Brown als Consultant Technology. Hierbij is een concurrentiebeding en een relatiebeding aangegaan. Op verzoek en voor rekening van McFly & Brown is het LinkedIn account van verzoeker omgezet naar een premium Recruiter LinkedIn account. Hierover zijn geen nadere afspraken gemaakt. Eind augustus 2017 heeft verzoeker gezegd dat hij wel voor zichzelf zou willen beginnen, naar aanleiding van een meningsverschil dat plaatsvond over een werknemer die McFly & Brown wilde binnenhalen. Op 11 september 2017 ontving verzoeker een officiële waarschuwing van McFly & Brown, omdat hij onvoldoende zou functioneren en (concurrerende) nevenwerkzaamheden onder werktijd zou verrichten dan wel voorbereiden. Later hebben gesprekken plaatsgevonden, maar dit leidde tot niets. Op 20 september 2017 is verzoeker op staande voet ontslagen. McFly & Brown heeft verzoeker aangeschreven dat het relatie- en concurrentiebeding zou zijn overtreden. Verzoeker verzoekt nu onder meer het ontslag op staande voet te vernietigen en het concurrentiebeding te vernietigen of te beperken in tijd.

 

De kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig was, omdat niet aannemelijk was dat verzoeker tijdens werktijd bezig was met het voorbereiden en starten van een eigen concurrerende onderneming. Ook is het ontslag niet onverwijld gegeven. Het concurrentiebeding wordt niet vernietigd, maar wel beperkt in tijd. Verzoeker kan namelijk wel degelijk concurreren met McFly & Brown met de beoogde werkzaamheden, aangezien hij feitelijk alleen een andere contractsvorm wil aanbieden. Aangezien sprake is van onbillijke benadeling door het concurrentiebeding wordt dit beding in tijd beperkt tot 1 juli 2018.

 

In reconventie wordt overwogen dat het relatie- en concurrentiebeding niet is overtreden. Het is namelijk niet vast komen te staan dat de overgelegde screenshot van een LinkedIn inbox toebehoort aan verzoeker. De verzochte verwijdering van een aantal LinkedIn connecties van verzoeker wordt afgewezen. Partijen hebben geen afspraken gemaakt over de connecties die verzoeker zou maken tijdens zijn werkzaamheden. Daarnaast oordeelt de kantonrechter dat LinkedIn connecties niet onder bedrijfsmiddelen en - voor wat betreft de kandidaten - niet onder relaties vallen.

 

IEPT20180126, Rb Amsterdam, McFly Brown

 

ECLI:NL:RBAMS:2018:110