Schending franchiseovereenkomst door o.m.Bruna-personeel aan The Read Shop beschikbaar te stellen

Print this page 10-04-2018
IEPT20180403, Hof Arnhem-Leeuwarden, Bruna

In artikel 6 franchiseovereenkomst (FO) opgenomen beperking van zakelijke mogelijkheden van [geïntimeerden] ziet op gebruik know how, reputatie en identiteit Bruna-formule in lokaliteiten [geïntimeerden]. Artikel 6 FO overtreden door [geïntimeerden]: in winkelruimte waarin hij gedurende contractperiode werkzaam was onder de Bruna-vlag ingewerkt personeel aan The Read Shop beschikbaar gesteld, [geïntimeerden] heeft het voor The Read Shop mogelijk gemaakt om zich te vestigen in de winkelruimte, die pal daarvóór in gebruik was als Bruna-winkel, vestiging van Music & Gifts (van [geïntimeerden])achterin diezelfde winkelruimte trekt klanten voor The Read Shop en bevordert daarom exploitatie en omzet The Read Shop. Hof kan in kort geding niet beslissen over vraag of [geïntimeerden] zich voldoende van The Read Shop onderscheidt: nadere bewijslevering nodig. Exploitatie Music & Gifts levert geen verboden concurrentie op: deze activiteit van [geïntimeerden] is door beide partijen buiten franchising gehouden, Bruna heeft niet onderbouwd door Music & Gifts noemenswaardig nadeel te ondervinden, terwijl niet is weersproken dat [geïntimeerden] wel nadeel lijdt indien hij moet stoppen met Music & Gifts.

 

FRANCHISINGBEDRIJFSGEHEIMEN

 

Bruna en [geïntimeerden] hebben op 30 mei 2012 een franchiseovereenkomst (hierna: FO) gesloten, op grond waarvan Bruna aan [geïntimeerden] het recht had verleend om tot 1 juli 2017 een Bruna-winkel te exploiteren in het door [geïntimeerden] gehuurde winkelpand. Bij de franchiseovereenkomst is een allonge ondertekend, op grond waarvan [geïntimeerden] geen provisie aan Bruna hoefde af te dragen voor de verkopen van CD’s, DVD’s en games die niet via Bruna zijn ingekocht. De franchiseovereenkomst is door [geïntimeerden] rechtsgeldig opgezegd tegen 1 juli 2017. Met ingang van 1 juli 2017 is The Read Shop, een concurrent van Bruna, tijdelijk, voor één jaar huurster geworden van de winkelruimte. The Read Shop heeft het achtergedeelte van de winkelruimte onderverhuurd aan [geïntimeerden], die daar een PostNL-punt heeft en onder de naam Music & Gifts CD’s, DVD’s, games en cadeauartikelen verkoopt. Bruna stelt dat artikel 6 van de FO door [geïntimeerden] is overtreden. In eerste aanleg (IEPT20170905) zijn de vorderingen van Bruna afgewezen. Het vonnis wordt vernietigd.

 

Het hof onderzoek eerst dat artikel 6 van de FO ziet op gebruik van know how, reputatie en identiteit Bruna-formule in lokaliteiten [geïntimeerden]. Het artikel is overtreden, omdat [geïntimeerden] in de winkelruimte waarin hij gedurende contractperiode werkzaam was onder de Bruna-vlag ingewerkt personeel aan The Read Shop beschikbaar gesteld. Ook heeft hij het voor The Read Shop mogelijk gemaakt om zich te vestigen in de winkelruimte, die pal daarvóór in gebruik was als Bruna-winkel. Daarnaast trekt de vestiging van Music & Gifts achterin diezelfde winkelruimte klanten voor The Read Shop, waarmee exploitatie en omzet van The Read Shop wordt bevorderd.

 

Het hof overweegt vervolgens dat het niet kan beslissen over de vraag of [geïntimeerden] zich voldoende van The Read Shop onderscheidt. Hiervoor is nadere bewijslevering nodig. De Exploitatie van Music & Gifts door [geïntimeerden] levert geen verboden concurrentie op, aangezien partijen deze activiteit van [geïntimeerden]  bewust buiten de franchising hebben gehouden. Daarnaast is niet onderbouwd door Bruna dat zij door Music & Gifts noemenswaardig nadeel wordt ondervonden, terwijl niet is weersproken dat [geïntimeerden]  wel nadeel lijdt indien hij zou moeten stoppen met Music & Gifts.

 

IEPT20180403, Hof Arnhem-Leeuwarden, Bruna

 

ECLI:NL:GHARL:2018:3128