Inbreuk op merk en handelsnaam Sunsation door gebruik Sunsational Tanning voor zonnestudio’s

Print this page 11-06-2018
IEPT20180605, Hof Den Bosch, BenB

Inbreuk op handelsnaam Sunsation door gebruik handelsnaam Sunsational Tanning voor zonnestudio’s: handelsnamen wijken in geringe mate af nu de verzonnen woordcombinatie ‘Sunsational’ het eerst zal opvallen en de toevoegingen geen relevante afwijking opleveren, verschillende vestigingsplaatsen doen niet af aan verwarringsgevaar. Geen merkinbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE: teken Sunsational Tanning en Sunsation niet gelijk. Wel inbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE wegens verwarringsgevaar: woordmerk Sunsational betreft creatieve woordcombinatie met zeker onderscheidend vermogen, woordcombinatie komt terug in het teken, toevoegingen zijn onbeduidend. Geregistreerd houden van domeinnaam en doorlinken naar nieuwe website niet onrechtmatig: geen gebruik als handelsnaam, geen gebruik ter onderscheiding van waren of diensten, merkinbreuk ‘sub d’ (ander gebruik) onvoldoende onderbouwd. Kosten voor hoger beroep begroot op liquidatietarief: geen opgave gedaan.

 

HANDELSNAAMRECHT - MERKENRECHT

 

Hoger beroep tegen een vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 1 juni 2016 (IEPT20160601). In die instantie had de rechtbank geoordeeld dat Sunsational Tanning geen inbreuk maakt op het merk of op de handelsnaam Sunsation. Het hof oordeelt anders.

 

Volgens het hof is wel degelijk sprake van handelsnaaminbreuk nu de handelsnamen slechts in geringe mate afwijken. Het verzonnen element ‘Sunsational’ zal het eerst zal opvallen en de toevoegingen leveren geen relevante afwijking op, zo overweegt het hof. Ook de verschillende vestigingsplaatsen doen volgens het hof  niet af aan het verwarringsgevaar nu de vestigingen in dezelfde provincie gelegen zijn een aantal potentiële klanten op min of meer gelijke afstand van de vestingen woont. Volgens het hof is verder terecht gesteld dat het relevante publiek ook bestaat uit leveranciers, die afkomstig zijn uit het hele land.

 

Van merkinbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE is volgens het hof geen sprake nu het teken Sunsational Tanning en het woordmerk Sunsation niet gelijk zijn. Wel oordeelt het hof dat sprake is van inbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE nu verwarringsgevaar bestaat:  Sunsational betreft  een creatieve woordcombinatie met zeker onderscheidend vermogen die terug komt in het teken, zo overweegt het hof. De toevoegingen zijn volgens het hof onbeduidend.

 

Geïntimeerde is op enig moment haar onderneming onder een andere naam gaan voeren.  Volgens appellante levert het geregistreerd houden van de oude domeinnaam en het gebruik daarvan door het doorlinken naar een nieuwe website eveneens inbreuk op. Het hof oordeelt echter dat hier geen sprake van is nu geen sprake is van gebruik als handelsnaam tevens niet van het voor de toepassing van artikel 2.20 lid 1 sub b vereiste gebruik ter onderscheiding van waren of diensten. Dat sprake is van merkinbreuk sub d (ander gebruik) is onvoldoende gesteld.

 

Geïntimeerde wordt veroordeeld in de kosten van het geding in beide instanties. De kosten van appelante in eerste aanleg betreffen ruim € 5.500. In hoger beroep is echter geen kostenopgave gedaan, zodat de kosten voor het hoger beroep worden begroot op basis van het liquidatietarief.

 

IEPT20180605, Hof Den Bosch, BenB

 

ECLI:NL:GHSHE:2018:2424