Facebookpost Wijngoed Fromberg over concurrent niet onrechtmatig; Wijndomein Ceres maakt inbreuk op haar merk

Print this page 11-09-2018
IEPT20180903, Rb Limburg, Wijndomein Ceres v Wijngoed Fromberg
(Met dank aan Gino van Roeyen, LAWNCH)

Facebook-post Wijngoed Fromberg over Wijndomein Ceres niet onrechtmatig: met concrete en inhoudelijk onweersproken voorbeelden toegelicht dat sprake is van verwarring, hetgeen de reputatie van Wijngoed Fromberg beïnvloedt, of Wijndomein Ceres op de Fromberg ligt, kan in dit kort geding niet worden vastgesteld zodat evenmin kan worden vastgesteld dat passage waarin het tegendeel wordt beweerd onrechtmatig is, ter zitting is toegegeven dat vermelding dat Wijndomein Ceres zich bevindt op zuidhelling mogelijk niet klopt, frase "lift ten onrechte mee op onze gerespecteerde en wettelijk gedeponeerde naam" niet onrechtmatig nu gelet op prominent gebruik aanduiding "Fromberg" geen sprake is van eerlijk gebruik ex artikel 2.23 BVIE, gebruik term ‘fraude’ gelet op context niet onrechtmatig. Reconventionele inbreukvordering toegewezen: voorzieningenrechter gaat - in weerwil van verweer dat het een plaatsaanduiding betreft - uit van geldigheid woordmerk FROMBERG nu Wijndomein Ceres de geëigende procedure voor het inroepen van die nietigheid niet gevoerd heeft, prominent gebruik ‘Fromberg’ zorgt voor verwarring.

 

PUBLICATIE - MERKENRECHT

 

Geschil tussen twee dichtbij elkaar gelegen Limburgse wijngaarden. Wijngoed Fromberg heeft het volgende bericht geplaatst op Facebook:

 

 

Wijndomein Ceres stelt dat dit bericht onrechtmatig is, en vordert onder meer verwijdering en rectificatie. De voorzieningenrechter acht de post echter niet onrechtmatig. Zo is met concrete en inhoudelijk onweersproken voorbeelden toegelicht dat sprake is van verwarring, hetgeen de reputatie van Wijngoed Fromberg beïnvloedt. Ter zitting is bovendien toegegeven dat de vermelding dat Wijndomein Ceres zich bevindt op zuidhelling mogelijk niet klopt.

 

Daarnaast is de frase "lift ten onrechte mee op onze gerespecteerde en wettelijk gedeponeerde naam" niet onrechtmatig nu geen sprake is van eerlijk gebruik ex artikel 2.23 BVIE. De voorzieningenrechter wijst in dit kader onder meer op het prominente gebruik van de aanduiding ‘Fromberg’, die verder gaat dan het aanduiden van de plaats van herkomst van de wijn. Wijndomein Ceres laadt hierdoor de verdenking op zich dat dit welbewust is gedaan met als doel dat de vereenzelviging/associatie met '(Wijngoed) Fromberg', zo oordeelt de voorzieningenrechter. Ook het gebruik van de term ‘fraude’ is naar het oordeel van de voorzieningenrechter gelet op de context niet onrechtmatig.

 

De door Wijngoed Fromberg ingestelde reconventionele inbreukvordering wordt wel toegewezen. De voorzieningenrechter gaat - in weerwil van het verweer dat het een plaatsaanduiding betreft - uit van geldigheid woordmerk FROMBERG nu Wijndomein Ceres “de geëigende procedure voor het inroepen van die nietigheid niet gevoerd heeft”. De voorzieningenrechter oordeelt dat het prominente gebruik van de aanduiding “Fromberg” oogt als merk, en niet als plaats van herkomst. Als gevolg hiervan ontstaat verwarring bij (een deel van) het publiek, zo stelt de voorzieningenrechter vast. Het gevorderde inbreukverbod wordt derhalve toegewezen.

 

IEPT20180903, Rb Limburg, Wijndomein Ceres v Wijngoed Fromberg

 

(kopie originele vonnis)