Amsterdamse souvenirshop maakt inbreuk op auteursrecht IN GOLD WE TRUST-hoodie

Print this page 10-12-2018
IEPT20181205, Rb Amsterdam, Aquaris

Voorzieningenrechter verklaart zich in afwachting van antwoord op prejudiciële vraag en in lijn met oordeel PG in HR Spin Master/High5 Products (IEPT20181102) onbevoegd te oordelen over vorderingen die zijn gebaseerd op de modellenverordening. Inbreuk op auteursrecht IN GOLD WE TRUST-hoodie: tekst op verschillende manieren, kleuren en plaatsen van de hoodie is aangebracht waarbij de combinatie maakt dat sprake is van een werk, deze combinatie is één op één overgenomen in de IN AMSTERDAM WE TRUST-hoodie. Geen inbreuk op IN GOLD WE TRUST woord- en beeldmerk: dominante bestanddelen GOLD en AMSTERDAM zijn dermate verschillend dat onvoldoende visuele of auditieve overeenstemming tussen merk en teken kan worden aangenomen.

 

MODELRECHT - AUTEURSRECHT - MERKENRECHT

 

Eiseres brengt een kledinglijn op de markt onder de naam IN GOLD WE TRUST. Eiseres stelt dat de gedaagde Amsterdamse souvenirwinkel inbreuk maakt op haar auteursrecht, merkerecht en (niet ingeschreven) gemeenschapsmodelrecht door het verkopen van een hoodie met daarop de tekst IN AMSTERDAM WE TRUST.    

 

De voorzieningenrechter overweegt in het kader van het Gemeenschapsmodelrecht dat in de jurisprudentie wisselend is geoordeeld over de vraag of ook voorzieningenrechters van andere rechtbanken dan van de rechtbank Den Haag bevoegd zijn in kort geding te oordelen over vorderingen die zijn gebaseerd op de modellenverordening. Op 2 november 2018 heeft de Hoge Raad deze vraag voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (IEPT20181102). Deze vraag ligt momenteel nog voor. In afwachting van de beantwoording hiervan acht de voorzieningenrechter zich in lijn met het standpunt van de procureur-generaal van de Hoge Raad (en in afwijking van haar eerdere beslissing in de procedure die uiteindelijk tot de prejudiciële vraag heeft geleid) onbevoegd om kennis te nemen van de vordering die is gebaseerd op de EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen.

 

In het kader van de gestelde auteursrechtinbreuk overweegt de voorzieningenrechter dat de hoodie van eiseres erdoor wordt gekenmerkt dat de tekst IN GOLD WE TRUST op verschillende manieren, in verschillende kleuren en op verschillende plaatsen van de hoodie is aangebracht, en dat deze combinatie van elementen maakt dat sprake is van een werk in de zin van de Auteurswet. Zoals ter zitting erkend is de hiervoor genoemde combinatie van elementen één op één overgenomen in de IN AMSTERDAM WE TRUST-hoodie. De ontlening in auteursrechtelijke zin is hiermee impliciet erkend. Nu de hoodies hierdoor eenzelfde totaalindruk geven, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter dan ook sprake van een door Aquaris gepleegde auteursrechtinbreuk.

 

Van inbreuk op het merkenrecht van eiseres is volgens de voorzieningenrechter geen sprake. Zowel in het woordmerk als in het beeldmerk van eiseres geldt dat het dominante bestanddeel GOLD is, terwijl het dominantie bestanddeel in het teken van Aquaris AMSTERDAM is, zo oordeelt de voorzieningenrechter. Deze bestanddelen zijn dermate verschillend dat vooralsnog onvoldoende visuele of auditieve overeenstemming tussen merk en teken kan worden aangenomen.

 

IEPT20181205, Rb Amsterdam, Aquaris

 

ECLI:NL:RBAMS:2018:8676