Geen inbreuk op generieke kerstversiering

Print this page 14-12-2018
IEPT20181212, Rb Amsterdam, Edelman v Casa International
(Met dank aan Nanda de Jongh-Ruyters & Anniek Schalekamp, BRight Advocaten)

Voorzieningenrechter verklaart zich in afwachting van antwoord op prejudiciële vraag en in lijn met oordeel PG in HR Spin Master/High5 Products (IEPT20181102) onbevoegd te oordelen over vorderingen die zijn gebaseerd op de modellenverordening. Onvoldoende aannemelijk dat ster en kerstboom met ledverlichting werken in de zin van de Auteurswet zijn: vorm niet oorspronkelijk en overige elementen triviaal. Geen sprake van slaafse nabootsing: boom en ster hadden geen eigen gezicht op de markt bij aanvang gestelde inbreuk. 

 

MODELRECHTAUTEURSRECHTSLAAFSE NABOOTSING

 

Sinds 1 december 2016 brengt Edelman deze kerstversiering op de markt:

 

edelman.png

 

De ster en kerstboom zijn van zwart metaal gemaakt en worden verlicht met LED lampjes aan een lichtsnoer. Dit lichtsnoer is om het frame gedraaid en de lampjes zijn om de twee centimeter geplaatst. De ster en kerstboom kunnen in de grond worden gezet met de twee onderaan bevestigde buizen. De ster en de kerstboom zijn op 6 april 2017 als Gemeenschapsmodel geregistreerd.

 

Casa International biedt deze kerstversiering aan:

 

casainternational.png

 

In dit kort geding vordert Edelman Casa International te veroordelen iedere inbreuk op de auteursrechten en op de modelrechten te staken en subsidiair tot het staken van haar onrechtmatig handelen in de vorm van slaafse nabootsing.

 

Wat betreft de modelrechten acht de voorzieningenrechter zich, in afwachting van het antwoord op de prejudiciële vraag en in lijn met het oordeel van de PG in HR Spin Master/High5 Products (IEPT20181102), onbevoegd om kennis te nemen van de vordering van Edelman voor zover die is gebaseerd op de EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen.

 

De voorzieningenrechter is van mening dat een bodemrechter zal oordelen dat de kerstboom en de ster van Edelman geen werken zijn in de zin van de Auteurswet. Het belangrijkste element van de producten is de overbekende vorm van de kerstboom en de ster. Die vorm is hoe dan ook niet oorspronkelijk. De overige elementen, het zwarte metaal, het lichtsnoer en de afstand van twee centimeter tussen de lampjes zijn dermate triviaal dat hierdoor geen werk in de zin van de Auteurswet is ontstaan. Uit producties van Casa International volgt dat al voor 1 december 2016 dezelfde soort kerstbomen en sterren met lichtjes op de markt waren. Tevens lijkt het gebruik van metaal en de twee buizen onderaan technisch bepaald. Het is onvoldoende aannemelijk dat de verschillende elementen het gevolg zijn van creatieve keuzes.

 

De vordering op grond van de slaafse nabootsing acht de voorzieningenrechter eveneens niet toewijsbaar. Uit de producties van Casa International blijkt immers dat er voor oktober 2018 (de peildatum om te bepalen of een product een eigen gezicht heeft op de mark, namelijk de datum van aanvang van gestelde inbreuk) tal van gelijksoortige sterren en kerstbomen met verlichting op de markt waren. Edelman heeft niet kunnen aantonen dat de kerstversiering een eigen gezicht heeft op de markt. Overigens heeft Edelman ook geen bewijs van enige verwarring bij consument of winkelier in het geding gebracht.

 

Het geding wordt niet aangemerkt als een eenvoudig kort geding, vanwege de verschillende grondslagen en vanwege de door Casa International opgeworpen onbevoegdheidsexceptie. De verdeling wordt: 1/3 van de opgevoerde kosten voor de IE-grondslagen en 1/3 van de kosten voor de grondslag slaafse nabootsing. Doordat Casa International haar verweren pas ter zitting kenbaar heeft gemaakt is verder aannemelijk dat de proceskosten aan beide zijden zijn opgelopen. Al met al ziet de voorzieningenrechter aanleiding om de advocatenkosten op 7500 te stellen. Dit bedrag zal worden verhoogd met 1/3 van het gebruikelijke liquidatietarief voor de grondslag slaafse nabootsing.

 

IEPT20181212, Rb Amsterdam, Edelman v Casa International

 

ECLI:NL:RBAMS:2018:8853