“Cystus” ondanks vermelding op verpakking voedingssupplementen niet gebruikt als merk

Print this page 31-01-2019
IEPT20190131, HvJEU, Pandalis v EUIPO

Woordmerk Cystus mocht ondanks vermelding op verpakking voor voedingssupplementen vervallen worden verklaard wegens ontbreken normaal gebruik: geen normaal gebruik indien het aanbrengen van een merk er niet toe bijdraagt dat een afzet voor de waar wordt gevonden of dat de waar in het belang van de consument wordt onderscheiden van die van andere ondernemingen, Gerecht heeft verklaard dat het gebruik “cystus” op de verpakkingen gelet op de context ervan door het publiek als beschrijvend voor het hoofdingrediënt van deze producten “cistus” zou worden opgevat en niet als aanduiding van de commerciële herkomst van deze waren, hiermee is niet geoordeeld dat het betrokken merk beschrijvend is zodat de klacht hiertegen faalt.

 

MERKENRECHT

 

Arrest van het HvJEU inzake de vervallenverklaring van het Uniewoordmerk Cystus wegens niet gebruik. Zie eerder de conclusie van AG Kokott.

 

Het Hof oordeelt dat het woordmerk Cystus ondanks vermelding op verpakking voor voedingssupplementen vervallen kon worden verklaard wegens het ontbreken van normaal gebruik. Volgens het Hof is geen sprake van normaal gebruik als het aanbrengen van een merk er niet toe bijdraagt dat een afzet voor de waar wordt gevonden of dat de waar in het belang van de consument wordt onderscheiden van die van andere ondernemingen.

 

Het Gerecht heeft verklaard dat het gebruik “cystus” op de verpakkingen gelet op de context ervan door het publiek als beschrijvend voor het hoofdingrediënt van deze producten zou worden opgevat en niet als aanduiding van de commerciële herkomst van deze waren.  Hiermee is niet geoordeeld dat het betrokken merk beschrijvend is zodat de daartegen gerichte klacht faalt.

 

IEPT20190131, HvJEU, Pandalis v EUIPO

 

C-194/17 - ECLI:EU:C:2019:80