PHOENIX-teken maakt inbreuk op FENIX-merken

Print this page 27-03-2019
IEPT20190205, Rb Den Haag, Arpa v Nolte

Nederlandse rechter op grond van artikel 8(1) Brussel I bis-Vo grensoverschrijdend bevoegd m.b.t. Nolte Duitsland: artikel 8(1) Brussel I bis-Vo behoort niet tot krachtens artikel 122 (2) UMeV uitgezonderde bepalingen, Unitaire karakter Uniemerk brengt mee dat bevoegdheid op grond van artikel 8(1) Brussel I bis-Vo gehele Unie bestrijkt, alle medegedaagden in Nederland gevestigd, sprake van eenzelfde situatie, zowel feitelijk als rechtens, nu alle gedaagden dezelfde inbreuk wordt verweten. Arpa heeft spoedeisend belang bij vorderingen: ondanks ondernomen acties hebben gedaagden nog producten onder het PHOENIX-teken aangeboden, geen onthoudingsverklaring getekend, Arpa pas sinds september 2018 op de hoogte van gebruik X-teken door gedaagden, waardoor spoedeisend belang niet door talmen verloren is gegaan. Gedaagden hebben PHOENIX-teken als merk gebruikt en niet als type-aanduiding: wijze waarop promotie wordt gemaakt in de Nolte folder, met aanprijzing van het Phoenix-product en vermelding van het teken in hoofdletters, zullen bij publiek de indruk wekken dat het gaat om een herkomstaanduiding, geen elementen die duidelijk maken dat slechts technische, administratieve of andere kenmerken worden beschreven. Verwarringsgevaar tussen PHOENIX-teken en Uniewoordmerk en Uniewoord/-beeldmerk FENIX, Engelse uitspraak auditief identiek, bij andere uitspraken redelijke mate van overeenstemming, redelijke mate van visuele overeenstemming, zeer grote mate van begripsmatige overeenstemming door verwijzing naar mythologische vogel die uit de as herrees, identieke waren. X-teken gebruikt als merk:      sprake van gestileerd logo dat bij consument indruk wekt dat sprake is van merkgebruik, niet enkel van bepaald soort vormgeving. Verwarringsgevaar tussen X-merk en X-teken: visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming en identieke waren. Belangenafweging valt uit in nadeel gedaagden: gedaagden waren bekend met merken van Arpa en hebben over zichzelf afgeroepen dat zij met gebruik van inbreukmakende teken in een dure catalogus die zij eens per jaar laat drukken, geconfronteerd zou kunnen worden met inbreukverbod.

 

IPR - PROCESRECHT - MERKENRECHT

 

Kort geding. Arpa is een Italiaanse ontwerpen en fabrikant van hoogwaardige interieurmaterialen, waaronder HPL-panelen (High Pressure Laminates), die onder meer worden gebruikt voor keukenbladen en keukenfronten. Arpa is houdster van een aantal merkenregistraties, waaronder een aantal FENIX Uniewoordmerken en een beeldmerk en een Uniebeeldmerk X. Nolte Duitsland is een internationale producent van keukens. In het najaar van 2018 heeft Nolte c.s. voor haar 2019 collectie matte, zacht aanvoelende  oppervlaktematerialen met anti-vingerafdruk eigenschappen geïntroduceerd onder de naam PHOENIX (hierna: het PHOENIX-teken). Daarnaast heeft Nolte c.s. sinds september 2013 een gestileerde X in gebruik genomen. Arpa stelt dat sprake is van inbreuk op haar merken.

 

Het bevoegdheidsverweer van gedaagden faalt. De voorzieningenrechter verklaart zich grensoverschrijdend bevoegd ten aanzien van Nolte Duitsland. Er is sprake van spoedeisend belang, omdat ondanks de ondernomen acties gedaagden nog steeds producten onder het PHOENIX-teken aangeboden worden en geen onthoudingsverklaring is getekend. Arpe is pas sinds september 2018 bekend met het gebruik van het X-teken door gedaagden, waardoor het spoedeisend belang ten aanzien van dit teken niet door talmen verloren is gegaan.

 

De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat zowel het PHOENIX-teken als het X-teken als merk zijn gebruikt. Volgens de voorzieningenrechter is sprake is van verwarringsgevaar tussen het PHOENIX-teken en het Uniewoordmerk en Uniewoord/-beeldmerk FENIX. De Engelse uitspraak is auditief identiek en bij andere uitspraken is sprake van een redelijke mate van overeenstemming. Visueel is ook sprake van een redelijke mate van overeenstemming. Begripsmatig is sprake van zeer grote overeenstemming, door de verwijzing naar de mythologische vogel die uit de as herrees. Ook is sprake van identieke waren. Er is daarnaast verwarringsgevaar tussen het X-merk en het X-teken door een visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming en identieke waren. Een belangenafweging valt uit in het nadeel van gedaagden, omdat zij bekend waren met de merken van Arpa en het over zichzelf hebben afgeroepen dat zij met het gebruik van het inbreukmakende teken in een dure catalogus die zij eens per jaar laat drukken, geconfronteerd zou kunnen worden met inbreukverbod

 

IEPT20190205, Rb Den Haag, Arpa v Nolte

 

ECLI:NL:RBDHA:2019:933