Onvoldoende aannemelijk dat contactverbod uit vaststellingsovereenkomst is geschonden

Print this page 08-03-2019
IEPT20190305, Hof Amsterdam, Essential Aesthetics v Amsterdam Aesthetics
(Met dank aan Marga Verwoert, Leeway)

Onvoldoende grondslag om vorderingen toe te wijzen op grond van schending contactverbod uit vaststellingsovereenkomst: niet onaannemelijk dat Amsterdam Aesthetics onbedoeld klanten van Essential Aesthetics heeft benaderd na kopen ‘leads’ bij extern bureau, stelling dat in strijd is gehandeld met het contactverbod door leads niet te controleren in strijd met goede procesorde nu deze pas bij MvA in incidenteel beroep aan de orde is gekomen, onvoldoende onderbouwd dat contactverbod is overtreden door aanwezigheid op society lunch. Onvoldoende aannemelijk dat de bodemrechter het handelen van Amsterdam Aesthetics, bestaande uit het gebruikmaken van dezelfde specialisten als onrechtmatig zal aanmerken. Incidentele vordering tot betaling boete op grond van vaststellingsovereenkomst afgewezen: onvoldoende onderbouwd dat sprake is van het in een negatief daglicht zetten in de zin van de overeenkomst.

 

OVEREENKOMST - ONRECHMATIGE DAAD

 

Er is onvoldoende grondslag om vorderingen toe te wijzen op grond van schending van een contactverbod uit een vaststellingsovereenkomst gesloten door Essential Aesthetics en Amsterdam Aesthetics. Dit oordeelt het Hof Amsterdam, waarmee het vonnis van de voorzieningenrechter (IEPT20180329) wordt vernietigd.

 

Het is volgens het hof niet onaannemelijk dat Amsterdam Aesthetics onbedoeld klanten van Essential Aesthetics heeft benaderd na het kopen van ‘leads’ bij een extern bureau. De stelling dat in strijd is gehandeld met het contactverbod door deze leads niet te controleren in strijd met goede procesorde nu deze pas bij MvA in incidenteel beroep aan de orde is gekomen. Bovendien is  onvoldoende onderbouwd dat contactverbod is overtreden door aanwezigheid op een society lunch. Bovendien acht het hof het onvoldoende aannemelijk dat de bodemrechter het handelen van Amsterdam Aesthetics, bestaande uit het gebruikmaken van dezelfde specialisten als onrechtmatig zal aanmerken. Ook de incidentele vordering tot betaling van een (voorschot op een) boete op grond van schending van de vaststellingsovereenkomst wordt afgewezen nu naar het oordeel van het hof onvoldoende is onderbouwd dat sprake is van het in een negatief daglicht zetten in de zin van de overeenkomst.  

 

De IEPT-versie volgt.

 

(kopie originele arrest)