Handelsnaam Amsterdam Aesthetics maakt geen inbreuk op handelsnaam Essential Aesthetics

Print this page 10-04-2018
IEPT20180329, Rb Amsterdam, Essential Aesthetics v Amsterdam Aesthetics
(Met dank aan Marga Verwoert, Leeway)

Contactverbod concurrentiebeding overtreden: verzending nieuwsbrief aan klant Essential Aesthetics, die speciaal e-mailadres voor Essential Aesthetics had aangemaakt doet vermoeden dat gebruik is gemaakt van adressenbestand Essential Aesthetics. Geen spoedeisend belang bij toewijzing boete van € 5.000 wegens overtreding contactverbod. Handelsnaam Amsterdam Aesthetics maakt geen inbreuk op handelsnaam Essential Aesthetics: geen gelijkluidende naam en sprake van naam die niet in slechts geringe mate afwijkt in de zin van artikel 5 Hnw door o.a. andere betekenis, uitspraak en beschrijvende aard “Aesthetics”. Logo Amsterdam Aesthetics niet in strijd met vaststellingsovereenkomst of slaafse nabootsing van logo Essential Aesthetics: enkel gelijkenis met betrekking tot de driehoekige vorm van de logo’s en aan de onderkant krullen, verder niet. Website Amsterdam Aesthetics geen slaafse nabootsing website Essential Aesthetics: als er al enige overeenkomst is door een menubalk over de hele breedte met een foto van een vrouwelijk model, is die functioneel bepaald. Geen overtreding concurrentiebeding door gebruik te maken van specialisten die werkzaam zijn (geweest) voor Essential Aesthetics: gelet op betwisting [I] niet bast te stellen dat sprake is van (overtreding van) een comncurrentiebeding, niet in te zien waarom aantrekken zelfde ZZP-er onrechtmatig zou zijn jegens Essential Aesthetics.

 

BEDRIJFSGEHEIMEN - ONEERLIJKE CONCURRENTIE - IE-HANDHAVING - HANDELSNAAMRECHT - SLAAFSE NABOOTSING

 

Kort geding. Essential aesthetics is in 2013 opgericht door [I] en zijn toenmalige partner [G]. De vennootschap houdt zich bezig met het verlenen van medische diensten op het gebied van plastische, reconstructieve en anti-aging behandelingen, botox behandelingen en injecties. In januari 2017 zijn [G] en [I] zowel persoonlijk als zakelijk uit elkaar gegaan en hebben zij een vaststellingsovereenkomst gesloten. Hierin is onder meer bepaald dat [I] zijn aandelen overdraagt aan [G] en terugtreedt als bestuurder. Verder werd de schuld van [I] aan Essential Aesthetics vastgesteld op € 85.000. Door middel van een standstill agreement kreeg [I] vijf jaar de tijd om deze schuld te voldoen. Op 2 oktober 2017 heeft [I] Amsterdam Aesthetics B.V. opgericht en op 30 november 2017 is een nieuwsbrief uitgestuurd, die bij een aantal klanten van Essential Aesthetics is terechtgekomen. Een van hen is benaderd op een e-mailadres dat zij speciaal voor Essential Aesthetics had aangemaakt. Essential Aesthetics vordert onder meer een verbod om gebruik te maken van e-mailadressen en andere contactgegevens van haar klanten en een inbreukverbod ten aanzien van de handelsnaam en het logo. In reconventie vordert [I] een aantal geldbedragen wegens verbeurde boetes door Essential Aesthetics.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat [I] het contactverbod heeft overtreden. Hoewel wordt betwist dat gebruik is gemaakt van het adressenbestand van Essential Aesthetics, doet het feit dat de nieuwsbrief is terechtgekomen op een speciaal aangemaakt e-mailadres van een Essential Aesthetics klant anders vermoeden. Er is echter niet gebleken dat sprake is van een spoedeisend belang voor toewijzing van de boete. Essential Aesthetics stelt dat [I] hierdoor inbreuk heeft gemaakt op de vaststellingsovereenkomst en dat zij hierdoor zich niet langer hoeft te onthouden van het invorderen van het verschuldigde bedrag van € 85.000. Hierbij heeft zij echter geen spoedeisend belang, te minder nu ervan uit kan worden gegaan dat [I] dat bedrag nu niet kan betalen, gelet op de afgesproken betalingstermijn van vijf jaar.

 

Er is volgens de voorzieningenrechter geen sprake van handelsnaaminbreuk of inbreuk op het logo. De handelsnamen wijken niet in slechts geringe mate af en de gelijkenis van de logo’s houdt op bij dat beide logo’s een driehoekige vorm met een punt naar boven en aan de onderkant krullen hebben. Er is dan ook geen sprake van strijd met de vaststellingsovereenkomst of slaafse nabootsing. Dat is ook niet zo met betrekking tot de websites van partijen.

 

Gelet op de gemotiveerde betwisting door [I] kan niet worden vastgesteld dat sprake is van overtreding van het concurrentiebeding door gebruik te maken van specialisten die ook werkzaam zijn (geweest) voor Essential Aesthetics. Het valt niet in te zien dat het aantrekken van dezelfde ZZP-er onrechtmatig zou zijn jegens Essential Aesthetics.

 

De reconventionele geldvorderingen worden afgewezen, omdat hiervoor nader onderzoek nodig is, waarvoor het kort geding zich niet leent. Ook is [G] geen partij in deze zaak en is het maar de vraag of haar gedragingen een op een kunnen worden toegerekend aan Essential Aesthetics.

 

IEPT20180329, Rb Amsterdam, Essential Aesthetics v Amsterdam Aesthetics

 

(kopie origineel vonnis)