Dwangsommen verbeurd nu vonnis gedeeltelijk niet is nagekomen

Print this page 30-04-2019
IEPT20190425, Rb Amsterdam, Pet Bedding v Joris No Smell
(Met dank aan Michiel Ellens, Ellens)

Geen dwangsommen verbeurd door logo van Konijn niet tijdig van Facebookpagina te verwijderen: door direct actie te ondernemen tot verwijderen van Facebookpagina voldoende ingespannen om aan het vonnis te voldoen. Geen dwangsommen verbeurd door wervend verhaal over nieuw product aan rectificatietekst toe te voegen: rectificatie niet ontkracht. € 25.000 aan dwangsommen verbeurd door niet volledig voldoen aan rectificatieplicht: ten aanzien van 4 afnemers is onvoldoende gebleken dat aan vonnis is voldaan. € 25.000 aan dwangsommen verbeurd door niet te voldoen aan bevel inzake e-mailadres. Pet Bedding in reconventie bevolen gebruik afbeelding dierenfamilie te staken.

 

HANDHAVING

 

Kort geding in geschil tussen partijen die hebben samengewerkt op het gebied van de productie en verkoop

van zogenoemde “bodembedekkers” voor (knaag)dierenverblijven. Tussen partijen zijn geschillen ontstaan en de samenwerking is inmiddels geëindigd. Zie eerder (IEPT20181108). Partijen twisten over de vraag of dit vonnis correct is nageleefd en, in het verlengde daarvan, of al dan niet dwangsommen zijn verbeurd.

 

De voorzieningenrechter komt tot het oordeel dat geen dwangsommen zijn verbeurd door een logo van een konijn niet tijdig van de Facebookpagina te verwijderen. Door direct actie te ondernemen tot verwijderen van Facebookpagina dat er voldoende is ingespannen om aan het vonnis te voldoen. Ook zijn geen dwangsommen verbeurd door een wervend verhaal over een nieuw product aan de rectificatietekst toe te voegen. De rectificatie wordt hiermee naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet ontkracht. Wel is voor € 25.000 aan dwangsommen verbeurd door het niet volledig voldoen aan de rectificatieplicht. Ten aanzien van 4 afnemers is volgens de voorzieningenrechter namelijk onvoldoende gebleken dat aan vonnis is voldaan. Ook is € 25.000 aan dwangsommen verbeurd door het niet te voldoen aan bevel inzake een e-mailadres. Pet Bedding wordt in reconventie bevolen het gebruik van de hierboven getoonde afbeelding van een dierenfamilie te staken nu deze gelijk is aan een door eisers gebruikte afbeelding.

 

IEPT20190425, Rb Amsterdam, Pet Bedding v Joris No Smell

 

(kopie originele vonnis)