Cassatie tegen arrest inzake onrechtmatig beslag op partij whisky verworpen (artikel 81 RO)

Print this page 14-05-2019
IEPT20190510, HR, Simiramida v Diageo

Procesrecht. Schade. IPR. Cassatie tegen het arrest van het Hof Amsterdam (IEPT20171017), hetgeen een vervolg op IEPT20160708 (HR - eindarrest), IEPT20150716 (HvJEU) en IEPT20131220 (HR – verwijzingsarrest) was. Het hof Amsterdam had op 5 juni 2012 (IEPT20120605) tussenarrest gewezen, waartegen tussentijds cassatieberoep was opengesteld. De Hoge Raad oordeelde in IEPT20160708 onder meer dat het HvJEU klaarblijkelijk heeft geoordeeld dat erkenning van de in geding zijnde Bulgaarse beslissing niet wegens strijd met de openbare orde kan worden geweigerd. Onjuiste toepassing van artikel 5(3) Merkenrichtlijn was volgens het HvJEU geen schending van een rechtsregel van essentieel van belang. Het hof Amsterdam oordeelde dat het vorderen van een schadevergoeding op grond van een Bulgaars vonnis dat onjuist is geen misbruik van recht is en wees een schadevergoeding van € 10.000 + wettelijke rente toe. A-G Van Peursem concludeerde tot verwerping van het cassatieberoep. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep op grond van artikel 81 RO.

 

IEPT20190510, HR, Simiramida v Diageo

 

ECLI:NL:HR:2019:692