Rustic Twist friet van McCain maakt ook volgens het hof inbreuk op modelrecht van Simplot

Print this page 27-05-2019
IEPT20190521, Hof Den Haag, McCain v Simplot
(Met dank aan Laura Fresco en Roeland Grijpink, HOYNG ROKH MONEGIER)

Nietigheidsverweer inhoudende onduidelijkheid c.q. inconsistentie tekeningen model voor aardappelvorm van Simplot afgewezen: voldoende duidelijk dat tekeningen dezelfde gedraaide vorm van een aardappelfriet - gezien vanuit verschillende hoeken en op verschillende afstanden - tonen. Ook nietigheidsverweer inzake ontbreken nieuwheid en eigen karakter faalt: aanzienlijk verschil met oudere modellen, aanzienlijke mate van vrijheid voor de ontwerper. Rechts- en  linksdraaiende Rustic Twists van McCain maken inbreuk op het modelrecht van Simplot: Rustic Twists wekken geen andere algemene indruk dan het model. Afweging van wederzijdse belangen levert geen reden op om af te zien van verbod: voor opleggen inbreukverbod is niet nodig dat Simplot zelf  aardappelproducten op de EU-markt brengt.

 

MODELRECHT

 

Simplot is een Amerikaanse onderneming die is gespecialiseerd in diepvries- en houdbare producten en is houdster van het afgebeelde Gemeenschapsmodel voor “aardappelvormen”. McCain Foods Holland en McCain Foods Europe zijn onderdeel van het wereldwijd opererende Canadese McCain concern, dat ook is gespecialiseerd in onder andere (bevroren) aardappelproducten. Eind oktober 2016 heeft McCain ‘Rustic Twist’ friet (hierna: Rustic Twist) geïntroduceerd in verschillende Europese landen, waaronder Nederland. Volgens Simplot maakt de Rustic Twist inbreuk op haar model. De voorzieningenrechter wees het door Simplot gevorderde inbreukverbod toe (IEPT20170912). Het hof bekrachtigt dit vonnis.

 

Het nietigheidsverweer inhoudende gestelde onduidelijkheid c.q. inconsistentie van de tekeningen van het model wordt afgewezen nu volgens het hof voldoende duidelijk is dat de tekeningen dezelfde gedraaide vorm van een aardappelfriet - gezien vanuit verschillende hoeken en op verschillende afstanden - tonen. Ook het nietigheidsverweer inzake gesteld ontbreken van nieuwheid en eigen karakter faalt. Volgens het hof is sprake van een aanzienlijk verschil met oudere modellen, en bestaat bovendien een aanzienlijke mate van vrijheid voor de ontwerper. McCain heeft gesteld dat de vorm van het Model is bepaald door de snijmachine en dat de vormgeving gedicteerd wordt door diverse functionele en technische vereisten (waaronder de “dippability”, dat door het hof wordt vertaald als “mate van dompelbaarheid”). McCain heeft echter niet gesteld dat uiterlijke kenmerken van het voortbrengsel uitsluitend door de technische functie worden bepaald. Bovendien is niet betwist dat de snijmachine juist ontworpen is om het model te kunnen maken.

 

De rechts- en  linksdraaiende Rustic Twists van McCain maken ook volgens het hof inbreuk op het modelrecht van Simplot nu deze geen andere algemene indruk wekken dan het model. Dat er relevante verschillen zijn in de draai en de randen kan het hof niet waarnemen. Ook een afweging van de wederzijdse belangen levert geen reden op om af te zien van een verbod. Zo is voor het opleggen van een inbreukverbod niet nodig dat Simplot zelf  aardappelproducten op de EU-markt brengt.

 

IEPT20190521, Hof Den Haag, McCain v Simplot

 

(kopie originele arrest)