Redelijke vergoeding voor gebruik portret Cruijff op omslag boek begroot op 10% van de netto omzet

Print this page 13-03-2020
IEPT20190724, Rb Amsterdam, Cruijff v Xander Uitgevers
(Met dank aan Remco van Leeuwen, Leeway)

Redelijke vergoeding voor gebruik portret Cruijff op omslag boek begroot op 10% van de met de verkoop van het boek behaalde netto omzet: uit rapport met voorbeelden van vergoedingen voor gebruik portret Cruijff kan niet worden afgeleid wat een gebruikelijke vergoeding is nu het ziet op donaties en ongekend hoge vergoedingen, door eisers voorgestane verdeling zou het vrijwel onmogelijk maken om een biografie op een economisch verantwoorde wijze uit te brengen en daardoor de facto neerkomen op een verbodsrecht, door Xander Uitgevers onder verwijzing naar vergoeding voor Max Verstappen (IEPT20171206) voorgestane percentage van 10% komt de rechtbank alleszins redelijk voor.


PORTRETRECHT

 

10% van de met de verkoop van een biografie van Johan Cruijff behaalde netto omzet is een redelijke vergoeding voor het gebruik van zijn portret op de omslag daarvan, zo oordeelt de rechtbank Amsterdam in het onderhavige eindvonnis dat ons recentelijk is toegezonden. Dit eindvonnis zag enkel nog op de begroting van de redelijke vergoeding. Zie eerder het kort geding (IEPT20180502) en tussenvonnis (IEPT20181219).

 

Uit het door eisers ingebrachte rapport met voorbeelden van vergoedingen voor het gebruik van het portret van Cruijff kan  volgens de rechtbank niet worden afgeleid wat een gebruikelijke vergoeding is, nu het ziet op donaties en ongekend hoge vergoedingen. De door eisers voorgestane verdeling zou het vrijwel onmogelijk maken om een biografie op een economisch verantwoorde wijze uit te brengen en daardoor de facto neerkomen op een verbodsrecht, zo oordeelt de rechtbank.  

 

Het door Xander Uitgevers - onder verwijzing naar de door het hof Amsterdam toegewezen vergoeding voor het gebruik van het portret van Max Verstappen (IEPT20171206) - voorgestane percentage van 10% komt de rechtbank alleszins redelijk voor. Hierbij speelt onder meer mee dat het gaat om het gebruik van één enkele foto die al door meerdere media is gebruikt en wordt gebruikt voor een journalistiek werk met een zekere nieuwswaarde. Er is volgens de rechtbank bovendien geen reden om aan te nemen dat de verzilverbare populariteit van Cruijff momenteel, gezien het feit dat zijn werkzame periode al enige tijd in het verleden ligt en hij inmiddels is overleden, groter is dan die van Max Verstappen.

 

IEPT20190724, Rb Amsterdam, Cruijff v Xander Uitgevers

 

(kopie originele vonnis)