Inbreuk op auteursrecht op verpakkingen voor bodembedekking van dierenverblijven

Print this page 02-08-2019
IEPT20190724, Rb Amsterdam, Pet Bedding, v Joris No Smell
(Met dank aan Michiel Ellens, Ellens)

Inbreuk op auteursrecht op verpakkingen voor bodembedekking van dierenverblijven.

 

AUTEURSRECHT

 

Zaak omtrent gestelde inbreuk op auteursrecht op verpakkingen voor bodembedekking van dierenverblijven. Zie eerder (IEPT20181108) en (IEPT20190425).  Pet Bedding vordert in conventie staking van de executie van deze vonnissen. Joris No Smell vordert in reconventie een verbod op nieuwe inbreuken.

 

De vordering in conventie wordt afgewezen. De voorzieningenrechter ziet geen reden voor het opeggen van een executieverbod, te meer omdat hetgeen partijen over en weer hebben gesteld, nader onderzoek vergt, waarvoor in dit executiegeschil geen ruimte is. In reconventie wordt geoordeeld dat  gezien het voortduren van het inbreukmakende gedrag en het steeds boven water komen van nieuwe inbreuken, ook voor deze afbeeldingen voldoende aanleiding is voor het uitspreken van een gebod tot het staken van het gebruik ervan, op straffe van een dwangsom. Dit ondanks de toezegging van Pet Bedding de afbeeldingen niet meer te zullen gebruiken.  

 

De IEPT-versie volgt.

 

(kopie originele vonnis)