Model- en auteursrechtinbreuk, slaafse nabootsing en oneerlijke handelspraktijken bij aanbieden luchtkoeler

Print this page 31-10-2019
IEPT20191029, Rb Den Haag, Tommy Teleshopping v Verzendshop
(Met dank aan Diederik Stols en Charlotte Hangx, Boekx)

Verzendshop dient model- en auteursrechtinbreuk, slaafse nabootsing en oneerlijke handelspraktijken bij het aanbieden van een luchtkoeler te staken: vorderingen onvoldoende gemotiveerd weersproken.

 

MODELRECHT - AUTEURSRECHT - SLAAFSE NABOOTSING - ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJK

 

Eiser Tommy Teleshopping c.s. stelt dat Verzendshop model- en auteursrechtinbreuk pleegt bij het aanbieden van de ‘Air Cooler’. Dit is volgens Tommy Teleshopping een bijna één op één kopie van haar ‘Arctic Air’. Hetzelfde zou gelden voor de verpakking en marketingteksten. Daarnaast zou sprake zijn van slaafse nabootsing. Tot slot maakt Verzendshop zich volgens Tommy Teleshopping c.s. schuldig aan oneerlijke handelspraktijken door onder meer in strijd met de waarheid te beweren dat de ‘Air Cooler’ bekend van tv is.

 

Verzendshop is in persoon verschenen, en heeft  de geldigheid van de door Tommy Teleshopping c.s. ingeroepen rechten noch de inbreuk daarop of het gestelde onrechtmatig handelen betwist, zodat de voorzieningenrechter daarvan uit gaat. Het verweer van gedaagde dat hij niet wist dat de door hem op de markt gebrachte ‘Air Cooler’ inbreukmakend is, wordt verworpen. Volgens de rechtbank is voldoende aannemelijk dat Verzendshop ervan op de hoogte was of had moeten zijn dat de verhandeling onrechtmatig was. Verzendshop heeft immers mee willen liften op het succes van de ‘Arctic Air’ bij Tommy Teleshopping c.s. en heeft daartoe de ‘Air Coolers’ ingekocht via (onder andere) AliExpress, zonder daarbij zich te vergewissen van enig recht,  terwijl de inbreuken grotendeels nogal voor de hand lagen (auteursrechten op de afbeelding van “stills” op de doos, kopie van de Amerikaanse gebruiksaanwijzing), zo oordeelt de voorzieningenrechter. Nu de vorderingen door Verzendshop onvoldoende gemotiveerd zijn weersproken, worden deze grotendeels toegewezen.

 

IEPT20191029, Rb Den Haag, Tommy Teleshopping v Verzendshop

 

(kopie originele vonnis)