Geen inbreuk op bedrijfsgeheimen ASE

Print this page 12-02-2020
IEPT20191218, Rb Midden-Nederland, ASE v ProRail

Geen inbreuk op bedrijfsgeheimen van ASE in aanbestedingsdocumenten ProRail: broncode ASE software geheim gebleven, gebruikte sensortype niet geheim, want zichtbaar op stations waar reizigersstromenmeetsysteem ASE is geïnstalleerd, niet goed uitgelegd waarom functie van treindetectie op sensor geheim is en waarom onthullen van dit geheim maakt dat concurrenten haar product één op één kunnen kopiëren, niet aannemelijk dat plaatsingsplan van de sensoren op de stations waar ASE reizigersstromenmeetsysteem is geïnstalleerd geheime informatie betreft, ook als alle niet geheime bestanddelen samen worden bezien is geen sprake van geheime informatie. Geen volledige proceskostenveroordeling (artikel 1019ie Rv), maar liquidatietarief: geen sprake van “buitengewone omstandigheden”, zoals beschreven in de parlementaire geschiedenis bij de Wbb.

 

BEDRIJFSGEHEIMENPROCESKOSTEN - ARTIKEL 1019IE RV

 

Kort geding. ASE heeft een systeem ontwikkeld waarmee reizigersstromen op treinstations in kaart kunnen worden gebracht. Dit systeem wordt door ASE “PAS” (Pedestrian Analytic System) genoemd. ProRail heeft in 2016 aan NS Stations de opdracht gegeven om te zorgen voor plaatsing van een reizigersstromenmeetsysteem op de perrons van de treinstations Schiphol Airport, Amsterdam Zuid  en Utrecht CS. Royal Haskoning heeft die opdracht gekregen en ASE is daarvoor als onderaannemer ingeschakeld. Het PAS van ASE is toen op die stations geïnstalleerd. ProRail heeft in 2019 een Europese niet openbare aanbestedingsprocedure georganiseerd voor de levering van een reizigersstromenmeetsysteem op de stations in Nederland waar zo’n systeem er nog niet is en het beheer van het door ASE in onderaanneming geïnstalleerde reizigersstromenmeetsysteem (PAS). ASE was een van de gegadigden, maar uiteindelijk heeft Siemens de aanbesteding gewonnen. ASE is van mening dat haar reizigersstromenmeetsysteem (het PAS), in zijn geheel of in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, een bedrijfsgeheim is in de zin van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen. Volgens ASE heeft ProRail inbreuk gemaakt op dit bedrijfsgeheim. De vorderingen worden afgewezen.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat geen sprake is van inbreuk op bedrijfsgeheimen van ASE, kort gezegd omdat de door ASE genoemde geheimen niet geheim zijn. Ook als alle niet geheime bestanddelen samen worden bezien is geen sprake van geheime informatie naar het oordeel van de voorzieningenrechter. ProRail heeft aanspraak gemaakt op de redelijke en evenredige gerechtskosten op grond van artikel 1019ie Rv en vordert een kostenveroordeling van € 34.159,22. De proceskosten worden echter op basis van het liquidatietarief begroot. De voorzieningenrechter overweegt dat niet is voldaan aan het vereiste van de aanwezigheid van “buitengewone omstandigheden”, zoals bedoeld in de parlementaire geschiedenis bij artikel 1019ie Rv, waardoor de rechter de discretionaire bevoegdheid uit artikel 1019ie Rv niet kan gebruiken.

 

IEPT20191218, Rb Midden-Nederland, ASE v ProRail

 

(kopie originele vonnis)