Inzage in beslagen bescheiden toegewezen

Print this page 12-02-2020
IEPT20200205, Rb Limburg, Schmitz
(Met dank aan Robbert Sjoerdsma en Katrien van de Wijdeven, Holla Advocaten)

Inzage in beslagen bescheiden toegewezen: voldoende aannemelijk dat sprake van rechtsbetrekking gelegen in onrechtmatig handelen door van schending van (post)contractuele verplichtingen dan wel onrechtmatig verkrijgen en gebruiken van bedrijfsgeheimen, bescheiden voldoende duidelijk omschreven. Inzage afgewezen voor zover gestoeld op auteursrechtsinbreuk: inbreuk onvoldoende aannemelijk gemaakt met enkele stelling dat groot aantal foto’s, video’s en teksten met betrekking tot productieproces is gedeeld. Bevel om gebruik en openbaarmaking van bedrijfsgeheimen te staken en gestaakt te houden toegewezen: voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van bedrijfsgeheimen en dat deze zijn geschonden.

 

HANDHAVING - BEDSRIJFSGEHEIMEN

 

Schmitz houdt zich bezig met het vervaardigen van schokabsorberende en drainerende producten voor kunstgras die worden ontwikkeld onder de merknaam Proplay. Zij stelt dat gedaagde zich schuldig maakt aan onrechtmatig handelen in de zin van schending van (post)contractuele verplichtingen, onrechtmatig verkrijgen en gebruiken van bedrijfsgeheimen en auteursrechtinbreuk. Zij vordert inzage in eerder beslagen bescheiden.   

 

De inzage wordt toegewezen. De rechtbank oordeelt dat voldoende aannemelijk is dat sprake is van onrechtmatig handelen in de zin van schending van (post)contractuele verplichtingen dan wel onrechtmatig verkrijgen en gebruiken van bedrijfsgeheimen. De inzage wordt afgewezen voor zover deze is gestoeld op auteursrechtsinbreuk. Dit omdat de enkele stelling dat groot aantal foto’s, video’s en teksten met betrekking tot productieproces is gedeeld hiervoor onvoldoende motivering is.

 

Het gevorderde bevel om gebruik en openbaarmaking van bedrijfsgeheimen te staken en gestaakt te houden wordt toegewezen. Volgens de rechtbank is voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van bedrijfsgeheimen en dat deze zijn geschonden.

 

IEPT20200205, Rb Limburg, Schmitz

 

(kopie originele vonnis)