Inbreuk op auteurs- en modelrechten Stylo kachel

Print this page 20-03-2020
IEPT20200225, Rb Den Haag, Nordic Fire v Pelletkachel Lemmer
(Met dank aan Joost Becker, Dirkzwager legal & tax)

Voldoende spoedeisend belang bij vorderingen Nordic Fire, hoewel Pelletkachel Lemmer geen WENDY kachels meer verhandelt: Pelletkachel Lemmer niet bereid onthoudingsverklaring te tekenen en uitdrukkelijk gesteld dat zij geen inbreuk heeft gemaakt op IE-rechten Nordic Fire. WENDY kachel maakt inbreuk op STYLO kachel: STYLO kachel auteursrechtelijk beschermd: gelet op overgelegde afbeeldingen van diverse pelletkachels die qua uiterlijke vormgeving van elkaar verschillen is aannemelijk dat ontwerpen STYLO ten aanzien van bijvoorbeeld vormgeving van de lijsten, keuze voor rechthoekige vormen, positie venster, vorm en positie van het rooster en vormgeving van de hendel keuzes zijn gemaakt die niet uitsluitend technisch bepaald zijn. Door producent Paterno aan Pelletkachel Lemmer verkochte kachels (die later als WENDY kachels zijn verkocht) niet uitgeput: verklaring producent bevestigt expliciet dat Nordic Fire auteursrechthebbende is, dat Paterno nimmer toestemming heeft gehad om STYLO kachels aan anderen dan Nordic Fire te verkopen en dat zij geen toestemming had om STYLO kachels in het verkeer te brengen, geen economische verbondenheid waardoor sprake zou zijn van impliciete toestemming om kachels in het verkeer te brengen, nu geen sprake is van gemeenschappelijk auteursrecht of een distributieovereenkomst tussen Paterno en Nordic Fire. Geen verboden afscherming van de markt: Paterno is geen wederverkoper van Nordic Fire, maar productent die producten voor haar vervaardigt. Inbreukverbod niet-ingeschreven op Gemeenschapsmodel STYLO: STYLO kachels als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel beschermd, verwezen wordt naar motivering auteursrechtelijke bescherming, niet weersproken dat WENDY kachels namaak zijn ex artikel 19(2) GMoV. Inbreuk op foto’s STYLO kachel: creatieve keuzes gelet op gebruikte compositie, foto’s door Pelletkachel Lemmer verveelvoudigd. Inbreuk op teksten Nordic Fire: Creatieve keuzes ten aanzien van woordkeuze, zinsopbouw, lengte teksten, teksten verveelvoudigd doordat teksten pelletkachel Lemmer in grote mate overeenstemmen met teksten Nordic Fire. Aanprijzing “Gelijk aan Nordic Fire Stylo” maakt inbreuk op merk NORDIC FIRE: gelet op auteursrecht- en merkinbreuk sprake van misleidende, niet objectieve vergelijking waarbij referentie aan merk NORDIC FIRE oneerlijk voordeel voor Palletkachel Lemmer oplevert, geen toegestane vergelijkende reclame.

 

PROCESRECHTAUTEURSRECHTMODELRECHTMERKENRECHT

 

Kort geding. Nordic Fire houdt zich bezig met de handel in haarden en verwarmingsartikelen in Europa. Nordic Fire biedt onder de merk- en handelsnaam NORDIC FIRE diverse producten, waaronder (pellet-)kachels van metaal, aan. Sinds medio 2017 biedt Nordic Fire een pelletkachel aan op de Nederlandse markt onder de naam STYLO. De productie van de STYLO vindt plaats in Italië bij Paterno srl (“Paterno”). Pelletkachel Lemmer verhandelt onder meer via haar website www.pelletkachellemmer.nl (pellet)kachels. Pelletkachel Lemmer heeft in ieder geval in de periode juni tot en met oktober 2019 pelletkachels aangeboden en/of verkocht onder de naam “Paterno Wendy 8KW” (hierna: “WENDY”). Nadat zij was aangeschreven door Nordic Fire heeft Pelletkachel Lemmer Nordic Fire laten weten dat de WENDY sinds 9 september 2019 van haar website is verwijderd en dat zij geen kachels meer op voorraad heeft. Zij heeft echter geweigerd een onthoudingsverklaring te tekenen. Nordic Fire stelt in dit kort geding onder meer dat sprake is van auteursrechtinbreuk en modelrechtinbreuk.

 

De voorzieningenrechter oordeelt allereerst dat sprake is van voldoende spoedeisend belang bij de vorderingen van Nordic Fire, gelet op de weigering van Pelletkachel Lemmer om een onthoudingsverklaring te ondertekenen en de uitdrukkelijke stelling dat zij geen inbreuk op IE-rechten van Nordic Fire heeft gemaakt.

 

Vervolgens wordt geoordeeld dat de WENDY kachel inbreuk maakt op de STYLO kachel. De STYLO is naar voorlopig oordeel auteursrechtelijk beschermd. Gelet op de in het geding gebrachte afbeeldingen van diverse pelletkachels die wat uiterlijke vormgeving betreft van elkaar verschillen, is aannemelijk dat bij het ontwerpen van de STYLO ten aanzien van bijvoorbeeld de vormgeving van de lijsten, de keuze voor rechthoekige vormen, de positie van het venster, de vorm en positie van het rooster en de vormgeving van de hendel, keuzes zijn gemaakt en dat deze keuzes niet uitsluitend technisch bepaald zijn. Het uitputtingsverweer van Pelletkachel Lemmer, waarbij wordt gesteld dat de kachels door producent Paterno met toestemming van Nordic Fire op de markt zijn gebracht faalt. De verklaring van Paterno bevestigt dat Nordic Fire auteursrechthebbende is en Paterno nooit toestemming heeft gehad om de kachels aan anderen dan Nordic Fire te verkopen. Er is ook geen sprake van verboden afscherming van de markt.

 

Er wordt ook inbreuk op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel STYLO aangenomen. De voorzieningenrechter is van voorlopig oordeel dat sprake is van een model dat aan de eisen van nieuwheid en eigen karakter voldoet en verwijst naar de haar oordeel over de auteursrechtelijke bescherming van de STYLO. Dat inbreuk is gemaakt is niet weersproken. Voorts wordt nog geoordeeld dat inbreuk is gemaakt op een productfoto en op teksten van Nordic Fire. Ten slotte wordt geoordeeld dat de aanprijzing “Gelijk aan Nordic Fire Stylo” inbreuk maakt op het merk NORDIC FIRE, omdat gelet op de op auteursrecht- en merkinbreuk sprake is van een misleidende, niet objectieve vergelijking, waarbij de referentie aan het merk NORDIC FIRE oneerlijk voordeel voor Palletkachel Lemmer oplevert. Er is dan ook geen sprake van toegestane vergelijkende reclame op grond van artikel 6:194a BW.

 

IEPT20200225, Rb Den Haag, Nordic Fire v Pelletkachel Lemmer

 

ECLI:NL:RBDHA:2020:1600