Geen herziening van de uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden van 30 maart 2017

12-03-2021 Print this page
IEPT20200630, HR, Spookfacturen

Geen herziening IEPT20170330, Hof Arnhem-Leeuwarden, Spookfacturen: dat medeverdachte in 2019 is vrijgesproken van inbreuk op het auteursrecht levert geen novum op in de zin van artikel 457 lid aanhef en onder c.


STRAFRECHT - PROCESRECHT - AUTEURSRECHT


De Hoge Raad wijst de aanvraag tot herziening van een in kracht van gewijsde gegaan arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 30 maart 2017 (IEPT20170330) af. 

 

Aanvrager werd veroordeeld voor oplichting, meermalen gepleegd, en medeplegen van het als bedrijf uitoefenen van het plegen van opzettelijk een voorwerp waarin met auteursrecht een werk is vervat openlijk ter verspreiding aanbieden. 

 

Voor een geslaagd herziening verzoek is vereist dat een met stukken onderbouwd gegeven dat bij het onderzoek op de terechtzitting aan de rechter niet bekend was en het ernstige vermoeden werk dat indien dit gegeven bekend zou zijn geweest, het onderzoek van de zaak zou hebben geleid hetzij tot een vrijspraak van de gewezen verdachte, hetzij tot een ontslag van alle rechtsvervolgingen, hetzij tot de niet ontvankelijkheidsverklaring van het OM, hetzij tot de toepassing van een minder zware strafbepaling.  Daar is in dit arrest geen sprake van.

 

IEPT20200630, HR, Spookfacturen

 

ECLI:NL:HR:2020:1159