BenGH: Artikel 2.5bis niet van betekenis bij beoordeling oppositie

13-09-2021 Print this page
IEPT20210315, BenGH, BXT v GiGi

Merkenrecht. Artikel 2.5bis BVIE niet van betekenis bij de beoordeling of GiGi een beroep op haar oudere merken kan doen om met succes oppositie in te stellen tegen het Benelux-depot van BXT.

MERKENRECHT


Het Benelux-Gerechtshof oordeelde eerder (IEPT20191204) dat sprake is van een zekere mate van visuele en een aanmerkelijke auditieve overeenstemming is tussen het merk GIGI en het teken DIDI door de repeterende lettergrepen waarbij de klinker steeds dezelfde is. 


De middelen betogen dat het arrest moet worden vernietigd wegens schending van artikel 2.5bis, leden 2 en 5 BVIE, die een codificatie vormen van het arrest HvJ EU IP Translator. Dat schept de verplichting voor de aanvrager van een merk om de waren en diensten waarvoor bescherming wordt gevraagd, voldoende duidelijk en nauwkeurig te omschrijven. 

 

Echter BXT heeft niet aangevoerd dat GiGi bij de inschrijving deze verplichting heeft verzuimd. Genoemd artikel is niet van betekenis bij de beoordeling of GiGi een beroep op haar oudere merken kan doen om met succes oppositie in te stellen tegen het Benelux-depot van BXT. Verzochte voorziening is ongegrond.

 

IEPT20210315, BenGH, BXT v GiGi


BenGH C-2018/V//8