Talpa mag aflevering 'Gestalkt' uitzenden

15-06-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210521, Rb Midden-Nederland, Talpa
(Met dank aan Marc de Boer, Boekx Advocaten)

Uitzending 'Gestalkt' over stalkgedrag [M] na beëindiging relatie met [...] mag worden uitgezonden door Talpa: Talpa heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat van de zijde van [M] sprake is (geweest) van stalking van […], Talpa komt tegemoet aan belangen van [M] door haar gezicht te blurren, haar stem onherkenbaar te maken, andere aanwijzingen, behalve haar voornaam, die kunnen leiden tot identificatie onherkenbaar te maken en titelkaart in beeld te brengen waarin wordt vermeld dat [M] de aantijgingen ontkent, [M] heeft geen gebruik gemaakt van mogelijkheid om weerwoord te geven.

 

PUBLICATIE - PRIVACY

 

Kop-staartvonnis. Kort geding. [M] heeft een relatie gehad met [...]. Deze relatie is in 2020 geëindigd. [M] en [...] hebben een vaststellingsovereenkomst gesloten waarbij is afgesproken dat zij geen contact met elkaar zouden opnemen en niet bij elkaar in de buurt zouden komen. Er zijn nadien verschillende kort gedingen gevoerd en tevens zijn er over en weer aangiftes gedaan van strafbare feiten. Er is meerdere keren contact geweest tussen [M] en [...]. Op 8 mei 2021 heeft een cameraploeg van het programma Gestalkt opnames gemaakt op straat van [M]. Daarbij is zij geconfronteerd met de door [...] geuite beschuldiging van stalking. Talpa wil in de SBS-uitzending van het programma Gestalkt van 25 mei 2021 aandacht besteden aan het stalkingsgedrag van [M]. [M] vordert dat de uitzending van de aflevering wordt verboden, dan wel dat zij volledig onherkenbaar wordt gemaakt en in staat wordt gesteld op de aflevering te reageren. 

 

De vorderingen van [M] worden door de voorzieningenrechter afgewezen. Talpa heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat van de zijde van [M] sprake is van stalking. Het is niet uitgesloten dat ook [...] stalkingsgedrag vertoonde en dat de uitzending slecht een eenzijdig beeld schetst, maar dat is niet aannemelijk geworden in onderhavige procedure. De door [M] aan haar advocaat gegeven bewijsstukken van het gestelde stalkgedrag van [...] zjin bewust niet in het geding gebracht. Talpa is bovendien aan de belangen van [M] tegemoetgekomen door toe te zeggen haar onherkenbaar te maken in beeld en stem. Enkel haar voornaam zal worden vermeld. Andere aanwijzingen waaruit haar identiteit kan biljken worden ook onherkenbaar gemaakt. Aan het eind van de aflevering zal een titelkaart in beeld worden gebracht waarin wordt vermeld dat [M] de aantijgingen ontkent. Daarbij is voor toewijzing van de subsidiaire vordering geen grond nu [M] geen gebruik heeft gemaakt van de mogeiljkheid tot het geven van weerwoord. 

 

IEPT20210521, Rb Midden-Nederland, Talpa

 

(kopie origineel vonnis)