Kitcar Collection maakt inbreuk op merkenrecht Ferrari

02-07-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210602, Rb Den Haag, Ferrari v Kitcar Collection

Auto van Kitcar Collection maakt inbreuk op merkenrecht Ferrari: tekens zijn gebruikt in economisch verkeer, ook tekens die met duct tape afgeplakt zijn. Geen sprake van inbreuk op auteursrechten van Ferrari: totaalindrukken stemmen niet overeen en Ferrari heeft nagelaten concreet te stellen en onderbouwen waarom de totaalindruk hetzelfde zou zijn. Geen sprake van slaafse nabootsing: gelet op verschillen tussen de auto’s is geen sprake van onrechtmatig handelen. Vordering tot vernietiging auto afgewezen: vernietiging niet evenredig nu een redelijk alternatief voor beëindiging van de inbreuk beschikbaar is.

 

MERKENRECHT - AUTEURSRECHT - SLAAFSE NABOOTSING

 

Gedaagde houdt zich onder de naam Kitcar Collection bezig met het verzamelen en kopen van kitcars. Kitcars zijn zelfbouwvoertuigen, waarbij eigen creaties worden gebouwd op een chassis met remmen en motoren van over het algemeen middenklasse auto’s. In 2018 heeft gedaagde een auto gekocht in de Verenigde Staten en deze geïmporteerd in Nederland. Op verschillende onderdelen van de auto zijn Ferrari tekens aangebracht. De voorzieningenrechter heeft Ferrari in 2020 verlof verleend tot het leggen van conservatoir beslag. Ferrari stelt in dit geding dat Kitcar Collection zich schuldig maakt aan merkinbreuk, auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing. Ferrari vordert de vernietiging van de auto. 

 

De rechtbank oordeelt als volgt. Niet in geschil is dat de tekens overeenstemmen met de Uniemerken van Ferrari. Gedaagde betwist echter dat hij de tekens in het economische verkeer heeft gebruikt. De rechtbank oordeelt dat van dergelijk gebruik in het economisch verkeer wel sprake is, ook ten aanzien van de tekens die met duct tape zijn afgeplakt. Merkinbreuk wordt dan ook aangenomen. Er is geen sprake van auteursrechtinbreuk danwel slaafse nabootsing. De totaalindrukken van de auto's zijn verschillend en Ferrari heeft nagelaten concreet te stellen en onderbouwen waarom de totaalindruk toch hetzelfde zou zijn. De vordering tot vernietiging van de auto wordt afgewezen. Vernietiging is niet evenredig nu een redelijk alternatief voor beëindiging van de inbreuk beschikbaar is. De inbreukmakende tekens kunnen op eenvoudige wijze verwijderd worden. De proceskosten worden gecompenseerd. 

 

IEPT20210602, Rb Den Haag, Ferrari v Kitcar Collection

 

ECLI:NL:RBDHA:2021:6352