Landingskussen BigAirBag maakt geen inbreuk op Gemeenschapsmodel BagJump

15-06-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210607, Rb Den Haag, BagJump v BigAirBag
(Met dank aan Maarten Haak en Myrna Teeuw, Hoogenraad & Haak)

Geen sprake van wanprestatie door BigAirBag: in correspondentie tussen partijen heeft BigAirBag nimmer de toezegging gedaan om geen kopieën van de OnePiece Landing en het Model van BagJump meer te verhandelen. BAB Product van BigAirBag maakt geen inbreuk op Gemeenschapmodel op ontwerp van OnePiece Landing van BagJump: basisvorm van landings is een gegeven en bij Model is van overgebleven ontwerpvrijheid op weinig onderscheidende manier gebruik gemaakt, BAB Product wekt, gelet op verschillen met Model, een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker. BigAirBag maakt geen auteursrechtinbreuk op OnePiece Landing: geen sprake van overeenstemmende totaalindrukken. BigAirBag maakt met teken ‘One Piece Lander’ geen inbreuk op merk ‘One Piece Landing’: merk OnePiece Landing sterk beschrijvend waardoor gerede twijfel bestaat over geldigheid merk en verwarringsgevaar, gerede kans dat bodemrechter oordeelt dat sprake is van eerlijk gebruik in de handel door BigAirBag.

 

MODELRECHT - AUTEURSRECHT - MERKENRECHT

 

Kort geding. BagJump is een wereldwijde marktleider op het gebied van innovatieve luchtkussensystemen voor (extreme) sporten en stunts. In de collectie van BagJump bevindt zich de 'OnePiece Landing', een landingskussen voor de freestyle motorsport. Het ontwerp van de OnePiece Landing is geregistreerd als Gemeenschapsmodel. BigAirBag heeft landingskussens op de markt gebracht onder de naam ONE PIECE LANDER (het BAB Product). BagJump stelt dat het BAB Product inbreuk maakt op haar Gemeenschapsmodel, op haar auteursrecht en op haar merkrecht. 

 

De voorzieningenrechter wijst alle vorderingen af. Daartoe wordt het volgende overwogen. De basisvorm van landings is gegeven. Er is enige ontwerpvrijheid, maar in het Model is daar op weinig onderscheidende wijze gebruik van gemaakt. Het BAB Product verschilt op verscheidene onderdelen van het Model, en aangenomen wordt dan ook dat het een andere algemene indruk wekt bij de geïnformeerde gebruiker. Ook maakt BigAirBag geen inbreuk op het auteursrecht op het ontwerp van BagJump. Daarvoor geldt eenzelfde redenatie als bij de gestelde modelrechtinbreuk. De beide landings hebben geen overeenstemmende totaalindruk. Ten slotte maakt BigAirBag met het teken 'One Piece Lander' geen inbreuk op merk 'One Piece Landing'. Het merk is sterk beschrijvend van aard, waardoor gerede twijfel bestaat over de geldigheid van het merk. Ook is er twijfel over de vraag of verwarringsgevaar bestaat. Er is daarbij een gerede kans dat de bodemrechter zal oordelen dat sprake is van eerlijk gebruik in de handel door BigAirBag.

 

IEPT20210607, Rb Den Haag, BagJump v BigAirBag

 

ECLI:NL:RBDHA:2021:6313