FKP rechthebbende op STOLICHNAYA- en MOSKOVSKAYA-merken in zes landen - Spirits rechthebbende in zeven landen

16-06-2021 Print this page
Auteur:
Nelisa de Bruin
IEPT20210616, Rb Den Haag, FKP v Spirits
(Met dank aan Bas Berghuis van Woortman en Paul Tjiam, Simmons & Simmons)

Vorderingsgerechtigheid van FKP gestoeld op verkrijging van VVO van uitsluitend recht de merken te gebruiken, exploiteren, in eigen naam te registeren en in rechte te handhaven: USSR en Russische Federatie zijn nooit rechthebbende van de merken geweest. Geen transformatie van VVO naar VAO: geen grond om terug te komen op beslissing in tussenvonnis. Vordering tot nietigverklaring jongere Benelux-merken op naam van Spirits toewijsbaar: FKP is gerechtigd tot de VVO-Beneluxmerken en niet bestreden dat aan overige voorwaarden voor nietigheid is voldaan. Bevel tot medewerking en de indeplaatstelling toegewezen t.a.v. Cypriotische, Zweedse, Tsjechische en Italiaanse merken. Verklaring voor recht toegewezen t.a.v. de VK merken en de Ierse merken. Inbreukvordering toegewezen t.a.v. de VK merken, de Ierse merken, de Cypriotische merken, de Zweedse merken en het Tsjechische merk. Schadevorderingen toegewezen ten aanzien van de VK merken, de Ierse merken, de Cypriotische merken, de Zweedse merken en het Tsjechische merk.

 

PROCESRECHT - IPR - MERKENRECHT

 

Vervolg (eindvonnis) op tussenvonnis van 17 mei 2017 (IEPT20170517). Zie ook tussenvonnissen in incidenten van 14 mei 2015 (IEPT20140514), 30 juli 2014 (IEPT20140730) en 1 juli 2015 (IEPT20150701) en de “Rotterdamse” procedure, waarin op 14 juni 2006 een tussenvonnis is gewezen (IEPT20060614), op 24 juli 2012 een arrest is gewezen (IEPT20120724), op 20 december 2013 heeft de Hoge Raad zich over de kwestie uitgesproken (IEPT20131220) en op 25 maart 2015 is eindvonnis gewezen (IEPT20150325).

 

De zaak gaat over nationale merkregistraties van de wodkamerken Stolichnaya, Moskovskaya en SPI in dertien landen: Italië, Zwitserland, Frankrijk, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Spanje, Portugal, Tsjechië, Polen, Verenigd Koninkrijk, Ierland en Cyprus. De merken zijn gedeponeerd door de USSR staatsonderneming VO en zijn nu geregistreerd op naam van Spirits International of Spirits Product.

 

FKP c.s. vordert primair dat Spirits IntPro worden bevolen alle noodzakelijke handelingen te (doen) verrichten om de merkregistraties op naam te doen stellen van, althans over te dragen aan, FKP, met de bepaling dat het vonnis in de plaats treedt van het schriftelijke verzoek van Spirits IntPro aan de merkenbureaus van de betrokken landen om de tenaamstelling te wijzigen. Subsidiair vordert FKP c.s. een verklaring voor recht dat FKP rechthebbende op deze merkregistraties is, althans dat deze aan FKP toebehoren.

 

De rechtbank wijst het door FKP primair gevorderde bevel tot medewerking en de indeplaatsstelling toe ten aanzien van de Cypriotische, Zweedse, Tsjechische en Italiaanse merken. De subsidiair gevorderde verklaring voor recht wordt toegewezen ten aanzien van de VK merken en de Ierse merken. De inbreukvordering wordt op straffe van een dwangsom toegewezen ten aanzien van de VK merken, de Ierse merken, de Cypriotische merken, de Zweedse merken en het Tsjeschische merk. De schadevorderingen van FKP worden – voor zover zij niet zijn verjaard – toegewezen ten aanzien van de VK merken, de Ierse merken, de Cypriotische merken, de Zweedse merken en het Tsjechische merk.

 

FKP c.s. heeft nietigverklaring van de Beneluxmerkregistraties op naam van Spirits Product gevorderd. Deze vordering is toewijsbaar aangezien uit het arrest van het Hof Den Haag in de Rotterdamse procedure volgt dat FKP gerechtigd is tot de VVO-Beneluxmerken, welke beslissing door de Hoge Raad niet is gecasseerd, en Spirits c.s. niet heeft bestreden dat aan de overige voorwaarden voor een beroep op nietigheid is voldaan.

 

IEPT20210616, Rb Den Haag, FKP v Spirits

 

ECLI:NL:RBDHA:2021:6053